1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Conf. univ. dr Manta Alina Georgiana
Finanţe, Bănci şi Analiză Economică

https://www.researchgate.net/profile/Alina-Manta

2010 - 2013

Diplomă de Cercetător postdoctorat

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Cercetător postdoctorat în cadrul proiectului ”Parteneriat universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”

Titlul lucrării de postdoctorat: ”Tendințe și perspective în modelarea riscurilor financiar-bancare în contextul crizei financiare internaționale”

2005 – 2009

Diplomă de Doctor în Științe Economice, Domeniul Finanțe

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Calificativul ”Foarte bine”

Titlul tezei de doctorat: ”Gestiunea riscurilor bancare”

2005 – 2007

Diplomă de Master

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Specializarea: ”Management Financiar-Bancar”

Titlul lucrării de disertație: ”Managementul performanțelor bancare”.

Media examenului de disertație: 10, media anilor de studii: 10.

2001 – 2005

Diplomă de economist licențiat

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Specializarea: Bănci şi Burse de Valori

Titlul lucrării de licență: ”Sistemul informațional bancar în sfera plasamentelor bancare”

Șef de promoție, media examenului de licență: 10, media anilor de studii: 9,65.

2017 - prezent

Conferențiar universitar doctor

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Atribuții:

- Susținerea orelor de curs (Economie monetară și bancară, Currency and Credit, Banking Products and Services, International Monetary Economics, International Financial Relations, International Banking and Payments, Foreign Project Investments, Produse și servicii bancare).

- Susținerea orelor de seminar (Economie monetară şi bancară, Currency and Credit, Banking Products and Services, International Monetary Economics, International Financial Relations, Produse si servicii bancare).

- Activități de cercetare științifică în domeniul riscurilor și performanțelor bancare, a managementului bancar, a guvernanței corporative și a responsabilității sociale corporative și studiul efectelor politicii de coeziune asupra dezvoltării sustenabile a regiunilor de dezvoltare din România.

- Îndrumarea studenților în vederea realizării proiectelor de licență.

- Îndrumarea masteranzilor în vederea realizării proiectelor de disertație.

- Coordonator pentru stagii de pregătire practică.

- Coordonator al programului de studii: Finanțe și Bănci cu predare în limba engleză (2017 – 2019).

- Îndrumarea echipelor de elevi de liceu, și de studenți, participante la diverse competiții și olimpiade naționale și internaționale (Cea mai bună idee de afaceri).

- Membru în comisiile de susținere a examenelor de licență și disertație.

Iulie 2018 – ianuarie 2020

Manager de proiect

Mișcarea Română pentru Calitate, Craiova

Manager de proiect în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră "Natural heritage – natural/ bio resources services”, INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme, ROBG-356.

Atribuții:

- coordonarea tuturor activităților derulate în cadrul proiectului;

- coordonarea unei echipe formate din 4 experți pe termen lung.

Iunie 2018 – decembrie 2019

Coordonator stagii practică UE

Mișcarea Română pentru Calitate, Craiova

Coordonator stagii practică UE în cadrul proiectului „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”, finanțat în cadrul programului POCU, cod proiect 107075.

Atribuții:

- coordonarea activității de stagii de practică UE derulată în cadrul proiectului;

- coordonarea unei echipe formate din 7 experți stagii practică UE (experți pe termen lung);

- responsabil pentru un grup țintă de 60 studenți proveniți de la cele 3 facultăți din proiect.

2017 – prezent

Coordonator program de studii ”Finanțe și Bănci cu predare în limba engleză”

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Atribuții:

- proiectarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii programului de studiu;

- organizarea, coordonarea   şi controlul activităţilor de elaborare a documentelor de bază a programului de studii;

- monitorizarea şi evaluarea periodică a programului;

- promotorul demersurilor de îmbunătăţire continuă a calităţii programului;

- coordonarea elaborării dosarelor de acreditare și reacreditare a programului de studii.

Noiembrie 2014 – februarie 2015

August 2015 – decembrie 2015

Coordonator experți plasamente internaționale

Mișcarea Română pentru Calitate, Craiova

Coordonator experți plasamente internaționale în cadrul proiectului strategic "Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice", finanțat în cadrul programului POSDRU, cod proiect 133020.

Atribuții:

- coordonarea activității de plasamente internaționale derulată în cadrul proiectului;

- coordonarea unei echipe formate din 4 experți plasamente internaționale (experți pe termen lung);

- responsabil pentru un grup țintă de 200 studenți proveniți de la cele 4 Universități din proiect.

Ianuarie 2014 – martie 2015

Director proiect – Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova

Director proiect în cadrul contractului de cercetare nr 24C/2014 cu titlul ”Studiu privind relația dintre performanțe, risc și capital în activitatea bancară în contextul crizei financiare internaționale”.

Octombrie 2013 – ianuarie 2015

Coordonator Partener 2 – Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova

Coordonator Partener 2 în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria: ”Cross border Training Centre for Services in Quality - Q-TraCes)”, cod proiect: MIS ETC Code: 368.

Atribuții:

- coordonarea întregii activități a partenerului Universitatea din Craiova;

- coordonarea unei echipe formate din 3 experți pe termen lung și a 4 lectori – experți pe termen scurt.

2011 - 2017

Lector universitar doctor

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Atribuții:

- Susținerea orelor de curs (Economie monetară și bancară, Currency and Credit, Banking Products and Services, International Monetary Economics, International Financial Relations, International Banking and Payments, Foreign Project Investments).

- Susținerea orelor de seminar (Monedă şi credit 1, Monedă şi credit 2, Economie monetară şi bancară, Economie monetară internațională, Currency and Credit, Banking Products and Services, International Monetary Economics, International Financial Relations).

- Activități de cercetare științifică în domeniul riscurilor și performanțelor bancare și a managementului bancar.

Noiembrie 2008 – Decembrie 2009

Manager Financiar

Mișcarea Română pentru Calitate, Craiova

Manager financiar în cadrul proiectului „Centru transfrontalier de creşterea competitivităţii (CTCC) prin promovarea culturii calităţii în raport cu agenţii economici, autorităţi publice”, având codul Perseus RO 2006/018-445.01.02.06, Prioritatea 2 - Cooperarea in Afaceri şi Dezvoltarea Mediului de Afaceri, Măsura 2.1 - Dezvoltarea cooperării în afaceri şi a infrastructurii de afaceri inclusiv acţiuni de informare în afaceri şi acţiuni de marketing ale IMM-urilor şi activităţi de turism, Componenta A - Cooperare şi servicii în sprijinul afacerilor.

2008 – 2011

Asistent universitar doctor

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Atribuții:

- Susținerea orelor de seminar (Monedă şi credit 1, Monedă şi credit 2, Proiecte bancare, Economie monetară şi bancară, Instituţii de credit, Management financiar).

- Activități de cercetare științifică în domeniul riscurilor și performanțelor bancare și a managementului bancar.

- Atribuții administrative: elaborare orar, suport la elaborarea statelor de funcțiuni, suport la întocmirea dosarelor de acreditare a programelor de studii și alte sarcini atribuite de șeful de catedră.

2007 – 2008

Preparator universitar doctor

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Atribuții:

- Susținerea orelor de seminar (Monedă şi credit 1, Monedă şi credit 2, Proiecte bancare, Economie monetară şi bancară, Instituţii de credit, Management financiar).

- Activități de cercetare științifică în domeniul riscurilor și performanțelor bancare și a managementului bancar.

- Atribuții administrative: elaborare orar, suport la elaborarea statelor de funcțiuni, suport la întocmirea dosarelor de acreditare a programelor de studii și alte sarcini atribuite de șeful de catedră.

2005 - 2007

Doctorand zi/frecvență (asimilat Preparator)

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova

Atribuții:

- Susținerea orelor de seminar (Monedă şi credit 2 şi Gestiunea financiară a întreprinderii).

- Activități de cercetare științifică în domeniul riscurilor și performanțelor bancare și a managementului bancar.

- Atribuții administrative: elaborare orar, suport la elaborarea statelor de funcțiuni, suport la întocmirea dosarelor de acreditare a programelor de studii și alte sarcini atribuite de șeful de catedră.

2002 - 2005

Referent marketing

Mișcarea Română pentru Calitate, Craiova

Atribuții:

- Contabilitate primară.

Membru AFER

- 21 mai 2001- Atestat de limba franceză;

- octombrie 2005 – Atestat de competenţe lingvistice de nivel mediu în limba engleză;

- 25 iulie – 05 august 2005 – Certificat de instruire pentru cursul de Managementul calităţii şi managementul mediului;

- 21 – 25 mai 2005 - Obţinerea Diplomei de absolvire a cursului de pregătire şi atestare profesională a brokerilor şi traderilor pe pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate;

- Certificat de absolvire a cursului de ”Auditori pentru sisteme de management de mediu”, 18-20 iunie 2007;

- Certificat de absolvire a cursului de ”Auditori pentru sisteme de management al calităţii”, 4-8 iunie 2007;

- Stagiu de cercetare - documentare in domeniul riscurilor bancare de 3 luni, septembrie – decembrie 2007, in cadrul programului Socrates/Erasmus la Ecole Supérieure des Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique (ESIEE), Paris, Franţa şi la Ecole Polytechnique – Laboratoire d`Optique Apliquée, lucru alături de echipa proiectului ELI – Extreme Light Infrastructure;

- Stagiu de cercetare – documentare „Modern Teaching Techniques” la Lisabona, Portugalia în perioada 11 – 25 iunie 2010 la Universidade Autonoma de Lisboa in cadrul programului Erasmus pentru profesori;

- Training Certificate în cadrul programului de training ”Business Support Providers and Individual Consultants in: Acces to Funding within the EU”, 6-7 septembrie 2007;

- Cursuri de specializare: ”Comunicare în limba engleză” (martie-aprilie 2011);

- Certificat de absolvire a cursurilor de Psihopedagogie, nivelurile I și II (2008-2009 și 2010-2011);

- Stagiu de cercetare – documentare la Sofia, Bulgaria în perioada 1 – 31 august 2012 la Sofia University St. Kliment Ohridski in cadrul proiectului de cercetare postdoctorală;

Competenţe organizaţionale/manageriale

Bun organizator, capacitate de a coordona o echipă şi de a lucra împreună cu aceasta, capacitate de a lua sau superviza decizii.

Coodonator în numeroase proiecte și echipe de lucru, care au fost detaliate mai sus.

Permis de conducere

Categoria B

Competenţe dobândite la locul de muncă

Analitic şi bun observator a fenomenelor economice, aptitudini dobândite în activitatea de cercetare întreprinsă

A. Teza de doctorat

”Gestiunea riscurilor bancare”, susţinută în cadrul Universităţii din Craiova, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice, în luna martie 2009 și confirmată prin Ordin nr. 4698/ 14.08.2009.

B. Cărţi şi capitole în cărţi, publicate în edituri recunoscute în țară și străinătate

 B1. Carte sau studiu/capitol într-o carte de specialitate sau volum colectiv publicat în străinătate

Bădîrcea R.M., Manta A.G., Pîrvu R.C., Florea N.M., Corporate Social Responsibility: An Analysis of Romanian Banks, Springer 2020. Book: Essential Issues in Corporate Social Responsibility, DOI 978-3-030-39229-1_12, https://www.springer.com/ gp/myspringer/chapters, Capitol în Carte Springer.

Manta A.G., Bădîrcea R.M., Pîrvu R.C., The Correlation Corporate Governance – Financial Performances in the Romanian Banks, CSR, Sustainability, Ethics & Governance, Samuel O. Idowu et al. (Eds): Current Issues in Corporate Social Responsibility, ISSN 2196-7083, SPRINGER, Capitol in Carte Springer, 2018, p.165-182, WOS: 000431320700013, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70449-4_11.

 B2. Cărţi de specialitate naţionale

Manta A.G., Tendințe și perspective în modelarea riscurilor financiar-bancare în contextul crizei financiare internaționale, Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-606-14-0621-0, Craiova, decembrie 2013, 343 pagini, editură recunoscută CNCSIS: https://www.editurauniversitaria.ro/ro/p/acreditare/40,http://editurauniversitaria.ucv.ro/tendinte-si-perspective-in-modelarea-riscurilor-financiar-bancare-in-contextul-crizei-financiare-internationale;

Manta A.G., Riscul și performanța în activitatea bancară, Editura Universitaria, ISBN 978-606-510-742-7, decembrie 2009, 298 pagini, editură recunoscută CNCSIS: https://www.editurauniversitaria.ro/ro/p/acreditare/40;

Ghiţă M., Ghiţă E., Manta A.G., Voinea D., Guvernanţa corporativă şi auditul intern, Editura Universitaria, Craiova, decembrie 2009, ISBN:978 – 606 – 510 – 440 – 2, 806 pagini, editură recunoscută CNCSIS: https://www.editurauniversitaria.ro/ro /p/acreditare/40;

 B3. Manuale universitare și monografii ale concursurilor studențești

Bădîrcea R.M., Manta A.G., Economie monetară și bancară, Editura Sitech, Craiova, 2016, 140 pagini, ISBN: 978-606-11-5657-3;

Oprițescu M., Popescu J., Manta A.G., Nețoiu L., Monedă și credit 2, Editura Sitech, Craiova, 2010, 107 pagini, ISBN: 978-606-11-0789-6;

Oprițescu M., Popescu J., Manta A.G., Nețoiu L., Monedă și credit 1, Editura Sitech, Craiova, 2010, 157 pagini, ISBN: 978-606-530-471-0;

Oprițescu M., Popescu J., Manta A.G., Monedă, credit, bănci, Editura Sitech, Craiova, 2011, ISBN 978-606-530-174-0;

Sichigea N., Băndoi A., Cristea M., Manta A.G., Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, Ediţia a IV-a, Secţiunea Finanţe şi Instituţii Financiare, Editura Universitaria, Craiova, 2010, ISBN: 978 – 606 – 510 – 780 – 0;

Roșca C., Dodescu A., Hlaciuc E., Manta A.G., Berceanu D., Ispas A., Breviar olimpic studenţesc, Editura Universitaria, Craiova, 2010, ISBN: 978 – 606 – 510 – 777 – 9;

Roșca C., Miron D., Dragomir L., Sîrbu M., Manta A.G., Breviar, Editura Universitaria, Craiova, 2010, ISBN: 978 – 606 – 510 – 775 – 5;

Roșca C., Hlaciuc E., Manta A.G., Dodescu A., Olimpiade naţionale ale studenţilor economişti, Editura Universitaria, Craiova, 2010, ISBN: 978 – 606 – 510 – 779 – 3;

 C1. Articole care prezintă contribuţii specifice originale, în extenso, publicate ca autor sau coautor, în reviste ISI sau ISI Proceedings:

Manta A.G., Florea N.M., Bădîrcea R.M., Popescu J., Cîrciumaru D., Doran M.D. The Nexus between Carbon Emissions, Energy Use, Economic Growth and Financial Development: Evidence from Central and Eastern European Countries – Sustainability 2020 June, 12(18), 7747; https://doi.org/10.3390/su12187747, https://www.mdpi.com /2071-1050/12/18/7747, WOS:000584266300001.

Florea N.M., Bădîrcea R.M., Pîrvu R.C., Manta A.G., Doran M.D., Jianu E. The Impact of Agriculture and Renewable Energy on Climate Change in Central and East European Countries, Agricultural Economics, 2020/9/11, AGRICECON 67/2020, https://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=article&id=250_2020-AGRI CECON, WOS:000605082500002.

Ionescu, G.H., Firoiu, D., Tănasie, A., Sorin, T., Pîrvu, R.C., Manta, A.G. Assessing the Achievement of the SDG Targets for Health and Well-Being at EU Level by 2030, Sustainability, Volume: 12, Issue: 14, Article Number: 5829, DOI: 10.3390/su12145829, 2020, WOS:000555951200001, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5829.

Bădîrcea, R.M., Florea, N.M., Manta, A.G., Puiu, S., Doran, M.D. Comparison between Romania and Sweden Based on Three Dimensions: Environmental Performance, Green Taxation and Economic Growth. Sustainability 2020, 12, 3817, DOI: 10.3390/su12093817, WOS:000537476200315, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/ 3817.

Pîrvu R.C., Bădîrcea R.M., Manta A.G., Lupăncescu M., The Effects of the Cohesion Policy on the Sustainable Development of the Development Regions in Romania, Sustainability 2018, 10(7), 2577; doi: 10.3390/su10072577, http://www.mdpi.com/2071- 1050/10/7/2577/htm, WOS 000440947600468;

Bădîrcea R.M., Manta A.G., Pîrvu R.C., Florea Nicoleta, Banking Integration in European Context, Revista Amfiteatru Economic vol XVII, Nr. 42/2016, p. 317-334, ISSN 1582-9146, http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=2518, WOS: 000378270700006.

Manta A.G., Bădîrcea, R.M., The Relationship between Efficiency, Capital and Risk from the Banking Activity Perspective, 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) - Building Resilient Society, Location: Zagreb, Croatia, Date: dec 17-18, 2015; http://www.esd-conference.com/upload/ book_of_ proceedings,Book_of_Proceedings_Zagreb2015_Online.pdf,WOS:000447880200060, ISSN: 1849-7543.

Manta L.F.; Cojocaru D; Popescu D; Manta A.G. Technical contests as an effective approach to stimulate youth in STEM education, 2018, 28th EAEEIE Annual Conference (EAEEIE), Hafnarfjordur, Iceland, WOS:000495079100014, ISBN:978-1-5386-7711-7, ISSN: 2376-4198, eISSN: 2472-7687, WOS:000495079100014.

Manta, A.G., Bădîrcea, R.M. The Impact of the Global Financial Crisis on the Management of Banking Risks, Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Volume 5, Issue 2, Page 33-45, Published 2010, DOI: https://doi.org/10.12775 /EQUIL.2010.023, http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/506, p-ISSN 1689-765X, e-ISSN 2353-3293.

 C2. Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice, în extenso, publicate în reviste indexate de cel puţin două din bazele de date internaţionale recunoscute

Doran D.M. Bădîrcea R.M., Florea N.M., Manta A.G. Retrospective Analysis of Romania's Public Debt, Revista Finance Challenges of the Future, nr. 21, 2019, indexată BDI: REPEC, DOAJ, EBSCO, pp. 46-53, ISSN: 1583-3712, http://www.financejournal.ro/ fisiere/revista/99914206905.%20Doran_Badircea_Manta_Florea%20EN.pdf.

Manta A.G., Bădîrcea R.M., Pîrvu R.C. A Multivariate Analysis of Determinants of Banking Profitability in Romania, Revista Finance – Challenges of the future, nr. 20, 2018, pp. 7-18, ISSN: 1583-3712, http://www.financejournal.ro/fisiere/revista/142840288001 _Manta_Badircea_Pirvu%20en .pdf, indexată BDI: REPEC, DOAJ, EBSCO.

Pîrvu R.C., Bădîrcea R.M., Manta A.G., Florea N.M. The Link Between Migration, Remittances and Economic Growth: Empirical Evidence from Romania, Revista Theoretical and Practical Research in Economic Fields, 1(9), 2018, BDI, 109-123, 2068-7710, https://journals.aserspublishing.eu/tpref/article/view/2242.

Bădîrcea R.M., Pîrvu R.C., Manta A.G., Possible Risks of a too Early Adoption of Euro in Romania, Finance – Challenges of the Future, nr. 19/2017, p.53-70, Indexări: RePEc, EBSCO, DOAJ, http://financejournal.ro/fisiere/revista/15945177755_Badircea _Pirvu_Manta_en.pdf;

Bădîrcea R.M., Manta A.G., Duță A.G. The Analysis of the Real Convergence of the Countries from Central and Eastern Europe, Revista Finance – Challenges of the future, ISSN 1583-3712, Editura Universitaria, Craiova, Romania, anul XVI, nr.18/2016, noiembrie, pg 45-50, indexată BDI: REPEC, DOAJ, EBSCO, http://www.financejournal. ro/fisiere/revista/ 1754757352018-005.pdf.

Manta A.G., Bădîrcea R.M. Empirical Study on the Relationship between Efficiency, Capital and Risk into the Banking System of Romania, Revista Finance – Challenges of the future, ISSN 1583-3712, Editura Universitaria, Craiova, Romania, anul XV, nr.17/2015, noiembrie, pg 58-67, indexată BDI: REPEC, DOAJ, EBSCO, http://www.financejournal.ro/fisiere/revista/125520454906_manta.pdf.

Manta A.G., Bădîrcea R.M. Measuring the efficiency in the Romanian banking system through the method of the Data Envelopment Analysis (DEA), Revista ”Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series”, ISSN 1223-365X, Editura Universitaria, Craiova, România, no. 42, 2014, pp 23 – 34, REPEC, CEEOL, EBSCO, http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0042v1-003.pdf;

Bădîrcea R.M., Manta A.G. Risk factors in Euro Adoption by Romania, Revista: Finance – Challenges of the future, ISSN 1583-3712, Editura Universitaria, Craiova, Romania, anul XIV, nr.16/2014, noiembrie, pg 90 -102, REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/fisiere/revista/1906025281016-009.pdf;

Manta A.G., Bădîrcea R.M. Case – study Concerning the Effects of the Macroeconomic Variables on the Loan Portfolios Quality of the Romanian Banking Sector Using the VAR Model and Least Squares Method, Revista: Finance – Challenges of the future, ISSN 1583-3712, Editura Universitaria, Craiova, Romania, anul XIII, nr.15/2013, noiembrie, pg 96-103, Indexări: REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/ fisiere/revista/85934139312_Manta_Badircea_en.pdf;

Bădîrcea R.M., Manta A.G. Road to euro. Comparative Analysis Romania-Bulgaria, Revista ”Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series”, ISSN 1223-365X, Editura Universitaria , Craiova, România, no. 40, 2012, REPEC, CEEOL, EBSCO, http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0040v3-008.pdf;

Manta A.G., Bădîrcea R.M. Empirical study regarding the relation between the Romanian banking system and economic growth, Revista: Finance – Challenges of the future, ISSN 1583-3712, Editura Universitaria, Craiova, Romania, anul XII, nr.14/2012, noiembrie, pg 104-113, Indexări: REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/ fisiere/revista/980522689014-15.pdf;

Manta A.G. Trends in the evolution of the credit risk indicators at BRD-Groupe Société Générale, Revista: Finance – Challenges of the future, ISSN 1583-3712, Editura Universitaria, Craiova, Romania, 2011, nr.13, noiembrie, pg. 146-153, REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/ fisiere/revista/1690978336013-19.pdf;

Manta A.G. Empirical Study regarding the Influence of the GDP and Interest Rate on the Non-Government Credit. Study Case for Romania, Revista ”Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series”, ISSN 1223-365X, Editura Universitaria , Craiova, România, no. 39, pp. 15-24, 2011, REPEC, CEEOL, EBSCO, http://feaa.ucv.ro/ annals/v4_2011 /0039v4-003.pdf;

Oprițescu M., Manta A.G., Perpelea M. Quantifying the effects of the macroeconomic variables on the loan portofolio quality for the Romanian banking system using the VAR model, Revista Finance - Challenges of the Future, nr.11/2010, ISSN 1583-3712, pp 14-20, REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/fisiere/revista /1043015016011-02.pdf;

Manta A.G., Empirical study on the risk – performance correlations at BRD-Groupe Societe Generale, Revista Finance - Challenges of the Future, ISSN 1583-3712, nr.11/2010, pp 243-249, REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/fisiere/revista/ 182753134011-33.pdf;

Oprițescu M., Manta A.G., Mircea Perpelea, European monetary integration: betwen hope and fulfillment, Finance - Challenges of the Future, ISSN 1583-3712, nr.12/2010, pp 12-20, REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/fisiere/revista/ 162955517202_OPRITESCU_EN.pdf;

Oprițescu M., Manta A.G., Prudential politics promoted by NBR where to?, Revista ”Finance – Challenges of the future”, nr. 10/2009, ISSN 1583-3712, pp 14-21, REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/ fisiere/revista/1085605832010-02.pdf;

Oprițescu M., Manta A.G., Basel II versus the global financial crisis, Revista ”Finance – Challenges of the future”, nr.9/2009, ISSN 1583-3712, pp 17-26, REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/fisiere/revista/ 1731569049FPV09_02.pdf;

Manta A.G., Sichigea D., Correlations between risk management indicators and performance levels on the example of S.C. Bancpost S.A., Revista ”Finance – Challenges of the future”, nr. 9/2009, ISSN 1583-3712, pp 254-259, REPEC, DOAJ, EBSCO, http://financejournal.ro/fisiere/revista/ 1129435523 FPV09_37.pdf;

Manta A.G., Management of Banking Risks: Romanian Banks Versus European Banks, Revista Tinerilor Economişti, ISSN 1583-9982, Volumul 1, nr. 13, 2009, pp 29-38, BDI: REPEC, EBSCO, Cabell’s Directories, Index Copercnicus, Electronic Journals Library, Central and Eastern European Online Library, Scientific Commons, Nereus, Socionet, http://stat257.central.ucv.ro/rte/.

Opriţescu M., Manta A.G., Management of Banking Risks under the Sign of the Global Financial Crisis, Annals of University of Craiova, Seria Ştiinţe economice, ISSN 1223-365X, nr. 37/2009, REPEC, CEEOL, EBSCO, http://feaa.ucv.ro/annals/ v1_2009/037.03.pdf; http://connection.ebscohost.com/c/articles/79565698/management-banking-risks-under -sign-global-financial-crisis, http://econpapers.repec.org/article/aioaucsse/v_3a1_3ay_ 3a 2009_ 3ai_ 3a11_3ap_3a22-33.htm.

C3. Articole/studii publicate în volumele conferinţelor internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate

Florea N.M., Bădîrcea R.M., Manta A.G., Doran D. Testing the sustainability of the public debt in the member states of the European Union, ICONEC, FEAA, Craiova, 30-31 October 2020, ISBN 978-606-14-1664-6, Book_of_abstracts1 ICONEC 2020.pdf.

Bădîrcea R.M., Manta A.G., Florea N.M. The effect of bank inovations on financial performances in the banking industry in Romania, ICONEC, FEAA, Craiova, 25-26 October 2019, PROGRAM_CONFERINTA_2019_VF_modificat.pdf, Book of Abstracts - 2019-v3.pdf.

Manta A.G., Bădîrcea R.M., Pirvu R.C., Challenges of Implementing CSR 2.0 in Banking – A Case Study from Romania, Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, Craiova University, Romania, 26-27 October 2018, http://feaa.ucv.ro/conferinta/index.php/en/conference-programme, ISBN 978-606-14-1446-8.

Manta F.L., Manta A.G., Poenaru M.M., Increasing the labor market integration of students and graduates through counseling and internships, The 27th EAEEIE Annual Conference Annual Conference European Association for Education in Electrical and Information Engineering, International Grenoble, Franța, 07-09 June 2017, http://eaeeie2017-iut1.univ-grenoble-alpes.fr/, ISBN:978-1-7281-0908-4, ISSN: 2376-4198.

Manta A.G., Bădîrcea R.M. Romania and the European Banking Union: Benefits and Risks, 21st EBES Conference, Eurasia Business and Economics Society and Budapest University of Technology and Economics (BME) Department of Finance International Budapesta, 12-14 January 2017, http://www.ebesweb.org/Conferences/Recent/21st-EBES-Conference-Budapest.aspx, pp. 53, ISBN: 978-605-84468-8-5.

Manta A.G, Bădîrcea R.M., Pîrvu R.C., Florea N.M. Banking Performances in Romania between Goals and Fulfillment, 23rd EBES Conference, Eurasia Business and Economics Society and Faculty of Economics and Business Universidad Complutense de Madrid, International Madrid, 27-29 September 2017, http://www.ebesweb.org/ Conferences/Recent/23rd-EBES-Conference-Madrid.aspx.

Bădîrcea R.M., Manta A.G., Pîrvu R.C. and Florea Nicoleta, Corporate Social Responsibility: An Analysis Of Romanian Banks, ICONEC 2017, Craiova, Competitiveness and stability in the knowledge-based economy 27-28 oct. 2017, Craiova, ISBN 978-606-14-1289-1.

Pîrvu R.C., Bădîrcea R.M., Manta A.G., Florea N.M., Testing the Impact of Environmental Taxes on Greenhouse Gas Emissions in EU Member States, International Scientific Conference, Ecotrend 2017 Xiv Th Edition, Economy and social development in the open society, October 20-21, 2017. Târgu Jiu, România.

Bădîrcea R.M., Manta A.G., Pîrvu R.C. Comparative Analysis of the Banking Performances of the Main Banks in Romania, Conferința internațională: Competitivness and stability in the knowledge - based economy, ICONEC 2016, Craiova, Romania, ISBN 978-606-510-888-2, pag. 12, 27-29 octombrie 2016, http://feaa.ucv.ro/conferinta/ images/docs/iconec2016/ program_conferinta.pdf.

Pîrvu R.C., Bădîrcea R.M., Florea N.M., Manta A.G. The Link between Migration, Remittances and Economic Growth: Empirical Evidence from Romania, Conferința internațională: Competitivness and stability in the knowledge - based economy, ICONEC 2016, Craiova, Romania, ISBN 978-606-510-888-2, pag. 14, 27-29 octombrie 2016, http://feaa.ucv.ro/conferinta/images/docs/iconec2016/program _conferinta.pdf;

Manta A.G., Nițoi M., Bădîrcea R.M. Empirical Study on the Correlation between Banking Profitability and Banking Risk under the Impact of the International Financial Crisis, 14th EBES International Conference Eurasia Business and Economics Society (EBES), Barcelona, 23-25 octombrie 2014, https://www.ebesweb.org/Conferences/Recent/14th-EBES-Conference-Barcelona.aspx,https://www.ebesweb.org/Portals/0/Documents/ Recent/14th%20EBES%20Conference%20-%20Barcelona%20Program.pdf, https://www.ebesweb.org/Portals/0/Documents/Recent/14th%20EBES%20Conference%20-%20Barcelona%20Directory%20of%20Participants.pdf, ISBN: 978-605-64002-8-5;

Bădîrcea R., Manta A.G., Road to euro. Comparative Analysis Romania-Bulgaria, iCOnEC Conference Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, Craiova, Romania, october, 25-27, 2012, ISBN: 978-606-14-0526-8;

Apostoaie M., Manta A.G. Monetary Policy Strategies in Romania. Historical overview and challenges for the future, Conferința internațională Probleme actuale ale economiei globale, editia a IV-a, Constanța, 21-22 mai 2010, articol publicat în Analele Universității Ovidius, seria Științe Economice, vol.X, nr.1, 2010, pg.1412-1417, ISSN 1582-9383, http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/volum2010p1.pdf;

Oprițescu M., Manta A.G., New Trends in Banking Due to the International Financial Crisis, Conferința internațională: Competitiveness and stability in the knowledge- based economy, ICONEC 2010, Craiova, Romania, ISBN 978-606-510-888-2, pag. 28 (din programul conferinței), 14-15 mai 2010, https:// www.easychair.org/conferences/submission.cgi?submission=376932;a=765275;

Manta A.G., Nanu R.M., Models for Evaluating Banking Risks. New Approaches, 8th International Symposium, Economy and Business, Economic Development and Growth, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, Volume 3, ISSN: 1313-2555, Publishing by Info Invest, Bulgaria, Published at www.science-journals.eu, 1-5 September 2009, Sunny Beach, Bulgaria, http://www.scientific-publications.net/download/ economy-and-business-2009.html;

Manta A.G., Nanu R.M., The Changes Induced By The Global Financial Crisis Over The Correlation Between Banking Risks And Performances, International Conference on Applied Business and Economics, 1-3 October 2009, Kavala Institute of Technology, Greece, ISSN 1108-2976, pp. 187, http://www.icabe.gr/downloads/ICABE_2009_final_ program.pdf;

Oprițescu M., Manta A.G., The Impact Of The Global Financial Crisis On The Banking Sector, International Conference: “Financial Trends in the Global Economy”, 13-14 noiembrie, 2009, Cluj-Napoca, http://www.econ.ubbcluj.ro/n2.php?id_c=39&id_m=5;

Manta A.G., Nanu R.M., The Impact of the Global Financial Crisis on the Modeling of Banking Risks, International Conference: Contemporary Issues in Economy, 20–21 November 2009, Toruń, Polonia, https://www.econbiz.de/Record/contemporary-issues-in-economyinternational-conference-20-21-november-2009-torun-poland-balcerzakadam /10008796839;

-   Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, Priority Axis: 3; Key Area of Intervention: 2, Project code: 2(4i)-3.2-9 (MIS ETC Code: 368), proiectul ”Cross border Training Centre for Services in Quality – Q–TraCes)”, perioada de derulare: 11.07.2013 – 10.01.2015, valoare totală: 268009,13 euro, valoare P2 - UCV: 50925,05 euro, funcție: coordonator P2 – Universitatea din Craiova.

-   Contract de cercetare nr 24C/2014 cu titlul ”Studiu privind relația dintre performanțe, risc și capital în activitatea bancară în contextul crizei financiare internaționale”, perioada de derulare 27.01.2014 – 31.03.2015, valoare: 12 000 RON, funcție: director proiect.

-   Proiectul multi-regional POSDRU ID 133020 - ”Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeste in oameni!”, valoarea totală: 12.413.092 lei, perioada: 09.04.2014 – 10.12.2015, funcție: coordonator experți plasamente internaționale în perioada 10 noiembrie 2014 - 22 februarie 2015 și 31 august – 10 decembrie 2015.

-   Proiectul POCU 107075 „Facilitarea integrarii studentilor pe piata muncii prin consiliere si participare la programe de invatare la locul de munca”, Proiect finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 ”Educație și competențe”, Obiectivele specifice 6.13 și 6.14, Contract nr. POCU/90/6.13/6.14/107075, iunie 2018 – decembrie 2019, funcție: coordonator stagii practică UE – iunie 2018   - decembrie 2019.

-   Proiectul NATBIOT ”Natural heritage – natural/ bio resources services”, INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme, ROBG-356, valoare proiect: 465066.25 euro, manager proiect, iulie 2018 – ianuarie 2020.

- Premiul al doilea obţinut la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti: Finanţe şi Instituţii Financiare, Timişoara, 10 – 11 Noiembrie 2006, Secţiunea: Economie Monetară;

- Cartea ”Managementul riscurilor şi performanţelor bancare”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 978-973-742-798-4, la care fac parte din colectivul de autori, a obţinut premiul al III-lea, pentru literatură ştiinţifică în domeniul economic, din partea AFER;

- distincţia ”Debut profesoral” acordată de AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România)

- diplomă de Manager de Inovare obținută la data de 15.12.2018.


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.