1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Disertație 2023

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

– Sesiunea Iulie și septembrie 2023 -

Examenul de disertație se organizează în conformitate cu:

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă și disertație la Universitatea din Craiova, aprobat prin Hotărârea Senatului din 31.03.2022;
 • Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare studii 2022-2023, aprobată în Consiliul FEAA în data de 31 octombrie 2022.

I. Organizarea examenului

 • Examenul de disertație se desfășoară în luna iulie 2023 și respectiv septembrie 2023, conform structurii anului universitar, aprobată de Senatul universitar;
 • Înscrierea la examenul de licență se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare  înainte de data la care este programată susținerea examenului de disertație;
 • Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație sunt :

a. Cererea pentru înscrierea la examenul de disertație completată de student (Anexa 3, formular disponibil pe site-ul facultății la adresa http://feaa.ucv.ro/);

b. Lucrarea elaborată, pe suport de hârtie;

c. Referatul de apreciere asupra lucrării de licență, elaborat de cadrul didactic îndrumător (Anexa 4);

d. Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (Anexa 5, formular disponibil pe site-ul facultății la adresa http://feaa.ucv.ro/).

 

 • Absolvenții din promoțiile anterioare, care nu au susținut examenul de disertație, vor depune cererea pentru înscrierea la examenul de licență, în perioada 1 octombrie-15 noiembrie a anului universitar în care urmează să susțină examenul de finalizare a studiilor, pentru sesiunea iulie și în perioada 15 martie-15 aprilie, pentru sesiunea septembrie.
 • Pentru a se înscrie la examenul de disertație: 
  • candidații vor încarca pe platforma Evidenta studentilor lucrarea în fomat .pdf, pentru a fi verificată și validată de cadrul didactic îndrumător, cu cel putin 2 zile lucrătoare, înainte de data limită pentru înscriere la examenul de disertație;
  • după validarea lucrării în platforma Evidența studenților, cadrul didactic întocmește Referatul de apreciere asupra conținutului lucrării de disertație;  
  • Absolvenții din promoțiile anterioare, care și-au exprimat intenția de a susține examenul de disertație, trebuie să încarce lucrarea finalizată în platforma Evidența studenților, în anul universitar în care suțin examenul de finalizare studii.

II. Desfășurarea examenului

 • Examenul de disertație constă  dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 
 • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie sunt publice şi se desfăşoară în prezenţa comisiei de examen şi a examinatului. 
 • Prezentarea și susținerea lucrării se va desfășura oral, fiecare masterand având alocate cel mult 15 minute pentru prezentarea lucrării și pentru a răspunde la întrebările membrilor comisiei de examen. 
 • Notele la examenul de disertație nu pot fi contestate.
 • Nota de promovare a examenului de disertaţie este de cel puţin 6,00

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare disertație

Anexa 2  - Conventie cadru practica master 2022 - 2023

Anexa 3 - Cererea inscriere la examen disertatie

Anexa 4 - Referat disertatie

Anexa 5 - Declaratie originalitate lucrare

Anexa 7 - Ghid elaborare lucrare de disertatie

Metodologie de organizare si desfasurare a examenelor finalizare studii - 2022-2023

 
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.