1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Disertație 2022

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

– Sesiunea Iulie 2022 -

Examenul de disertație se organizează în conformitate cu:

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea din Craiova;
 • Ghidul FEAA privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație 2020-2021.

I. Organizarea examenului

Conform Ghidului FEAA privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație 2021-2022, examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea lucrării de disertație, care se va desfășura oral, în timp real, în fața comisiei de examen.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație sunt :

 • Cererea pentru înscrierea la examenul de disertație completată de student (formular disponibil pe site-ul facultății la adresa http://feaa.ucv.ro/);
 • Lucrarea elaborată, in format PDF;
 • Referatul de apreciere asupra lucrării de disertație;
 • Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.

Pentru a se înscrie la examenul de disertație:

 • studenții masteranzi vor încărca pe platforma Evidenta studentilor lucrarea in fomat .pdf cu cel putin 12 zile înainte de data susținerii examenului de finalizare a studiilor;
 • după validarea lucrării și elaborarea Referatului de apreciere asupra disertației, de către cadrul didactic, studenții masteranzi vor depune la Secretariatul FEAA, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii, documentele menționate mai sus. 
 • după validare, cadrul didactic va descărca lucrarea din platforma Evidența studenților și o va transmite în format PDF către secretariatul FEAA.

II. Desfășurarea examenului

 1. Fiecărui student-masterand i se vor aloca cel mult 15 minute pentru prezentarea disertației și pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.
 1. Notele la examenul de disertație nu pot fi contestate.
 1. Nota de promovare a examenului de disertaţie este de cel puţin 6,00.

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare disertație

Cerere înscriere la examenul de disertație (Anexa 2) și Declarație de Originalitate (MS Word)/  (PDF)

Referat asupra disertatiei (MS Word)  /  (PDF)

Convenție practică elaborare disertație

Ghid examen disertație (PDF)

 
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.