1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Confirmare loc - master 2021

Toți candidații declarați admiși la FEAA, în urma sesiunii de admitere din iulie 2021 (respective septembrie 2021), vor confirma locul, în perioada 18-21 iulie 2021 (respectiv 23-26 septembrie 2021) , prin:

  • plata taxei de înmatriculare (150 lei),
  • depunerea actelor în original
  • semnarea contractelor de școlarizare.

Locurile neconfirmate vor fi redistribuite, iar candidații declarați admiși în urma redistribuirii vor confirma locul în perioada 23-26 iulie 2021 (respectiv 27-29 septembrie 201).

În cazul în care candidatul ocupă un loc cu taxă, acesta va achita, pe lângă taxa de înmatriculare, și prima tranșă de 1000 lei din taxa anuală de studii, până cel târziu 26 iulie 2021 pentru sesiunea de Admitere iulie 2021, respectiv 29 septembrie 2021, pentru sesiunea de Admitere septembrie 2021.

Candidații care NU confirmă locul obținut prin achitarea taxei de înmatriculare (confirmare), respectiv a primei tranșe din taxa de studii (în cazul candidaților admiși pe un loc cu taxă) în perioada stabilită, vor fi declarați respinși.

Studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să depună, în mod obligatoriu diploma de bacalaureat și de licență (sau echivalent) în original la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor,  în perioada de confirmare a locului, conform programării realizate de Comisia de Admitere și afișată pe site-ul facultății (http://feaa.ucv.ro/).  

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.