Completează-ți CV-ul! O șansă în plus pentru viitorul tău!
Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii
Testare automată online cu afişarea rezultatelor în timp real.
Sunt 4 categorii de certificare separate oferite de Noul ECDL: ECDL START, ECDL STANDARD, ECDL AVANSAT şi ECDL PROFIL
ECDL START şi ECDL STANDARD sunt categorii de certificare de bază recomandate.
 
recomandate
 

module startECDL START

4 module fixe separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie:

 • Utilizarea computerului
 • Testare: automată online
 • Aplicaţii: MS Word 2003/2007/2010/2013
 • Simulări disponibile: online
 • Instrumente online
Testare: automată online
Aplicaţii: nu este cazul
Simulări disponibile: online
 
 • Editare de text
Testare: automată online
Aplicaţii: MS Word 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online
 
 • Calcul tabelar
Testare: automată online
Aplicaţii: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online

Permisul ECDL START se obţine în urma promovării celor 4 module Start.

 

Module standardECDL Standard

7 module ECDL : 4 module fixe ECDL Start plus 3 module adiţionale la alegere dintre:

 • Prezentări
Testare: automată online
Aplicaţii: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online
 • Baze de date
Testare: automată online
Aplicaţii: MS Access 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online
 • Web Editing
Testare: automată online
Aplicaţii: nu este cazul
Simulări disponibile: online
 • Image Editing
Testare: automată online
Aplicaţii: nu este cazul
Simulări disponibile: online
 • IT Security
Testare: automată online
Aplicaţii: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online
 • 2D CAD
Testare: manuală
Aplicaţii:AutoCAD; AutoCAD Lite; Solid Edge
Simulări disponibile: manual

Permisul ECDL STANDARD se obţine după promovarea celor 4 module Start obligatorii şi a 3 module Standard la alegere.

 

module avansatECDL Avansat

 • Editare de text Avansat
Testare: automată online
Aplicaţii: MS Word 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online
 • Calcul tabelar Avansat
Testare: automată online
Aplicaţii: MS Excel 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online
 • Baze de date Avansat
Testare: automată online
Aplicaţii: MS Access 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online
 • Prezentări Avansat
Testare: automată online
Aplicaţii: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013
Simulări disponibile: online
Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.
ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDLAvansat.
 
 

profilECDL PROFIL

 • 1 modul sau o grupare specifică de module,
 • combinate în acord cu nevoile individuale.
 • Fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.
 • Profilul ECDL se creează de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.
 • Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii.

 

 

 

Noul ECDL nu reprezintă o nouă versiune ECDL, ci un nou program ECDL recunoscut la nivel internaţional în 150 de ţări din întreaga lume.

Noi module, certificări flexibile și un model de învățare pe întreg parcursul vieții. Acesta este NOUL ECDL!