1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

PREZENTARE

Departamentul Management-Marketing-Administrarea Afacerilor are o istorie care urmează îndeaproape istoria Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova. Astfel, Catedra de Conducerea şi organizarea întreprinderilor şi ramurilor economiei naţionale, s-a înființată în 1966, odată facultatea, și a funcționat sub această denumire până în 1989.

În 1990 s-a transformat în Catedra de Management-Marketing urmare a schimbărilor declanșate de revoluția din 1989, odată cu eforturile de sincronizare cu învățământul universitar european. Nu a fost doar o schimbare formală, doar de nume, ci începutul unui demers amplu de schimbări de filozofie, de mentalitate, de oameni, de programe de studii, întins cam pe 15 ani, care au adus învățământul universitar economic craiovean din domeniile management și marketing mai aproape de ceea ce se întâmpla în spațiul european.

În anul 2011, urmare a unor modificări solicitate de noua Lege a educației naționale, s-a constituit Departamentul Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor prin reunirea  membrilor Catedrei Management-Marketing a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova şi cea mai mare parte a membrilor catedrei de Economie, Management-Marketing din centrul universitar Drobeta Turnu Severin.

În timp la conducerea catedrei/departamentului s-au aflat figuri proeminente ale învățământului economic craiovean: prof. univ. dr. Constantin Negulescu, prof. univ. dr. Puiu Georgescu, prof. univ. dr. Constantin Roşca, prof. univ. dr. Tudor Hobeanu, prof. univ. dr. Traian Sbora, prof. univ. dr. Gheorghe Dragomir, prof. univ. dr. Tudor Nistorescu, conf. univ. dr. Liviu Crăciun.

Trei dintre membrii departamentului au ocupat de-a lungul istoriei de 50 de ani funcția de Decan al Facultății: prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu – artizanul procesului de transformare și modernizare instituțională după 1989, regretatul prof. univ. dr. Constantin Tumbăr și, pentru o scurtă perioadă, prof. univ. dr. Tudor Nistorescu.

Din punct de vedere al resursei umane departamentul are în acest moment o echipă de 29 de cadre didactice titulare (7 profesori, 15 conferențiari, 6 lectori și un asistent), care formează un colectiv echilibrat din punct de vedere al domeniilor de competență, experienței, vârstei. Activitățile departamentului mai sunt susținute de 5 cadre didactice asociate și 5 asistenți-doctoranzi.

Trei cadre didactice titulare – prof. univ. dr. Adriana Burlea Șchiopoiu, prof. univ. dr. Cătălina Sitnikov, conf. univ. dr. Claudiu Bocean – au conducere de doctorat în domeniul Management. Acestora li se alătură două cadre didactice asociate, profesori cu mare experiență – prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu și prof. univ. dr. Tudor Nistorescu.

Departamentul coordonează, la nivel de licență, programele de studii în Management, Marketing, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor și Administrarea Afacerilor. În ciclul de master coordonează 6 programe de studii: Managementul Afacerilor, Marketing și Comunicare în Afaceri, Managementul Resurselor Umane, Managementul Organizațiilor Publice, Managementul Organizației (Drobeta Turnu Severin), Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii (Drobeta Turnu Severin).

Cele mai recente cărți de specialitate publicate de către membrii departamentului sunt: Relaţiile organizaţiei cu piaţa muncii,  Editura Tribuna Bucureşti, 2014 (autor: conf. univ. dr. Claudiu Bocean); An Aristotelian approach to sustainable management, în Encyclopedia of Corporate Social Responsibility – PART - Sustainability/Sustainable Development, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013 (autor: prof. univ. dr. Adriana Burlea-Schiopoiu); Strategies on the Mobile Telecommunications Market from Romania, Ed. Shaker Verlag, 2012 (autor: conf. univ. dr. Mădălina Meghișan); Studiu privind identificarea şi influenţarea determinanţilor eticii deciziilor în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea Oltenia, Editura Universitaria, Craiova, 2013 (autor: conf. univ. dr. Radu Ogarcă); Managementul strategic al activității de retail în România, Editura Universitaria, Craiova, 2012 (autor: lect. univ. dr. Silvia Puiu); Corporate Social Responsibility in Romania: Evolution, Trends and  Perspectives, în Corporate Social Responsibility In Europe - United in Sustainable Diversity, Springer-Verlag, Heidelberg, New York, 2014 (autor: prof. univ. dr. Cătălina Sitnikov); Contribuții la crearea unui model românesc de management, Editura Expert, București, 2014 (lucrarea a fost elaborată de către un colectiv din care a făcut parte și prof. univ. dr. Mihai Vărzaru).

Departamentul editează, bianual, Revista de Management și Marketing (editor șef: prof. univ. dr. Tudor Nistorescu). Revista este cotată B+ și indexată în baze de date prestigioase (Cabell's, REPEC, EBSCO, DOAJ, CEEOL).

Cadrele didactice din departament se bucură de recunoaștere națională și internațională. Astfel, mai mulți membri fac parte din colegiile redacționale și consiliile științifice ale unor reviste românești și străine (prof. univ. Adriana Burlea-Șchiopoiu, conf. univ. dr. Cătălin Barbu, prof. univ. dr. Ilie Budică, conf. univ. dr. Cătălina Sitnikov, conf. univ. dr. Ioana Zaharia,  conf. univ. dr. Constantin Zaharia).

De asemenea, majoritatea membrilor departamentului sunt afiliați la organizații și asociații profesionale de prestigiu.

În plan național acestea sunt: Asociația Generală a Economiștilor din România - AGER (majoritatea membrilor); Societatea Academică de Management din România - SAMRO (prof. univ. dr. Adriana Burlea-Șchiopoiu, conf. univ. dr. Liviu Crăciun, conf. univ. dr. Radu Ogarcă, prof. univ. dr. Mihai Vărzaru, conf. univ. dr. Sorina Gîrboveanu, lect. univ. dr. Cosmin Băloi); Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR (prof. univ. dr. Mihai Vărzaru, conf. univ. dr. Mirela Sîrbu); Asociaţia Română de Marketing – AROMAR (conf. univ. dr. Mădălina Meghișan); Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România – AMIER (conf. univ. dr. Luminița Popescu, conf. univ. dr. Anica Iancu; conf. univ. dr. Constantin Zaharia, conf. univ. dr. Ioana Zaharia); Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural – ANTREC (conf. univ. dr. Natalița Sperdea).

Asociațiile internaționale cele mai prestigioase din care fac parte membrii departamentului sunt: Institut Internationale  de l’Audit Social – IAS – France (prof. univ. dr. Adriana Burlea-Șchiopoiu); Academia Europeană de Marketing (conf. univ. dr. Cătălin Barbu); Human Resources Benchmarking Association – HRBA (conf. univ. dr. Claudiu Bocean); European Academy of Management (lect. univ. dr. Maria Enescu, conf. univ. dr. Luminița Popescu); Eurasia Business and Economics Society (lect. univ. dr. Silvia Puiu); The Professional Risk Managers' International Association – PRMIA, European Foundation for Quality Management – EFQM (prof. univ. dr. Cătălina Sitnikov).

În perioada ultimilor ani cadrele didactice din cadrul departamentului au fost distinse cu premii importante, naționale sau internaționale:

 • Winner at 10th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG 2014), 12-14 November, 2014, VERN' University of Applied Sciences, Zagreb, Republic of Croatia - Best Poster AWARD (prof. univ. dr. Adriana Șchiopoiu Burlea,”The Impact of New Ethical Challenges on Corporate Governance and Organisational Projects”);
 • Premiul al III-lea pentru literatură de specialitate economică din domeniul Comerţ – Turism pentru cartea „Strategies on the mobile telecommunications market from Romania”, Shaker Verlag, Aachen, Germania, 2012, acordat de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România – AFER, 2013 (conf. univ. dr. Mădălina Meghișan);
 • Premiul „Cel Mai Bun Debut Profesoral”, acordat de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România – AFER (conf. univ. dr. Mădălina Meghișan, 2011; lect. univ. dr. Silvia Puiu, 2013); 
 • Premiul  Tezaur, acordat de Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România, 2012 (conf. univ. dr. Carmen Puiu);
 •  Premiu şi Diploma de Excelenţă acordate de revista Amfiteatru Economic pentru contribuţia deosebită şi susţinerea permanentă a activităţilor revistei, nr. 22/31.12.2014 (prof. univ. dr. Cătălina Sitnikov);
 • ”Profesor emerit” acordat de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România – AFER, 2012 (prof. univ. dr. Mihai Vărzaru).

Experiența și tactul pedagogic, competența științifică, implicarea, entuziasmul cadrelor didactice din departament sunt garanții pentru o pregătire de înalt nivel asigurată studenților noștri. Dovadă în acest sens stau cele peste 20 de premii naționale și internaționale obținute de studenții noștri în ultimii 5 ani, între care:

 • Premiul Special ”M. C. Demetrescu”, Olimpiada Națională AFER de Marketing, Petroșani, 2013 – Câpățâna Gabriela, Gaicu Alexandra (coordonator: conf. univ. dr. Sorina Gîrboveanu);
 • Premiul pentru actualitatea cercetării, Olimpiada Națională AFER de Marketing, Petroșani, 2013 – Petrescu Mircea, Giurcan Luciana (coordonator: asist. univ. drd. Silvia Pavel);
 • Marele Premiu, Olimpiada Națională AFER de Administrarea Afacerilor, Cluj Napoca, 2014 – Risipitu Liana, Popa Andreea (coordonator: conf. univ. dr. Sorina Gîrboveanu);
 • Marele Premiu, Olimpiada Națională AFER de Administrație Publică și Dezvoltare Durabilă, Ploiești, 2014 – Grigorie Cristina, Rudeanu Isabela (coordonator: prof. univ. dr. Adriana Burlea-Șchiopoiu);
 • Premiu Special, Olimpiada Națională AFER de Management, Târgu Jiu, 2014 – Mihai Laurențiu (coordonator: conf. univ. dr. Radu Ogarcă);
 • Premiul special ECOTROPHELIA, Timișoara, 2015 – Călin Ioan, Borcoși Ana Maria;
 • Marele Premiu ”C. Florescu”, Olimpiada Națională AFER de Marketing, Târgoviște, 2015 – Zabad Diana, Geantă Andreea (coordonator: lect. univ. dr. Silvia Puiu);
 • Premiul pentru cercetare interdisciplinară (asimilat premiului al II-lea), Olimpiada Națională AFER de Marketing, Târgoviște, 2015 – Risipitu Liana, Popa Andreea (coordonator: conf. univ. dr. Sorina Gîrboveanu);
 • Premiul I, Business Brainstorm, 2015, Concurs studențesc de planuri de afaceri organizat de Fundația Dignitas – Marica Dragoș (coordonator: conf. univ. dr. Radu Ogarcă);
 • Premiul al II-lea, Business Brainstorm, 2015, Concurs studențesc de planuri de afaceri organizat de Fundația Dignitas – Țipiște Claudia (coordonator: lect. univ. dr. Silvia Puiu);
 • Premiul al II-lea la Târgul Național al Întreprinderilor Simulate, ediția a II-a București, 2015 (coordonator: conf. univ. dr. Cătălin Barbu);
 • Premiul al II-lea la categoria ”Mystery Shopping” pentru echipa FEAA Craiova HighspeedCurier, la Târgul Internațional al Întreprinderilor Simulate, Karlsruhe, 2015 (coordonator: conf. univ. dr. Cătălin Barbu).
   

Ultimele informaţii despre departamentul MMAA

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.