1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2024 – 2025, semestrul I

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2024 – 2025, semestrul I

În perioada 19.02 – 27.02.2024, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Studii / Plasament Studenți licență /master / doctorat.

Granturile ERASMUS+ acordate studenților au la bază un concurs de selecție semestrial, organizat la nivel de facultate.

Read more...

Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare

Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare

FEAA organizează, sub egida AFER, în perioada 7-9 decembrie, Olimpiada Studenților Economiști în Formare (ONEF), competiția planurilor de afaceri.

Read more...

„Noi Suntem UCV” - Povestea succesului

„Noi Suntem UCV” - Povestea succesului

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc, vineri 24 noiembrie, în Aula Mihai I al României unde Rectorul Universității din Craiova a ținut un discurs în care a subliniat rezultatele remarcabile obținute de echipa UCV în ultimii ani și a mulțumit tuturor cadrelor didactice, personalului administrativ și studenților pentru implicare și devotament.

Read more...

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

MULT SUCCES TUTUROR STUDENȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Read more...
Previous
Next

Calendar de organizare al taberelor studențești de iarnă 2024

Nr. crt.

Activitatea

Perioada

1

Transmiterea de către universități a metodologiei și documentației aferentecătre facultăți, afișarea la loc vizibil și pe site-ul propriu al acestora

16.01.2024

2

Perioada de depunere a cererilor

17.01 – 28.01.2024

3

Desemnarea comisiei de selecție a studenților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea componenței acestora, precum și a datelor de întrunire a acestora

22.01.2024

4

Întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art.15 din metodologie și afișarea acestora

29.01.2024

5

Întrunirea comisiei de selecție

30.01.2024

6

Afișarea procesului verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați

30.01.2024

7

Perioada de depunere a contestațiilor

31.01-02.02.2024

8

Întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora

05.02.2024

9

Afișarea listelor finale

05.02.2024

10

Transmiterea de către CCS/CCSS Tei către universități a adresei cu informațiile exacte despre: denumirea locației, adresa completă, persoana de legatură din cadrul CCS/CCSS Tei, seriile (perioadele) și numărul de locuri alocat

05.02.2024

11

Repartizarea către facultăți, conform art.10 din metodologie, a locurilor de tabară, locațiilor și perioadelor de desfășurare

06.02.2024

12

Întâlnirea comisiilor de selecție cu studenții beneficiari ai taberelor studențești

07.02.2024

13

Afișarea listelor de studenți beneficiari ai taberelor, listelor de rezervă, precum și locațiile și perioadele de desfășurare

07.02.2024

14

Transmiterea de către facultăți, către universități, a documentelor conform art.29 din metodologie

08.02.2024

15

Transmiterea de către universități,către CCS/CCSS Tei a documentelor conform art.31 din metodologie

09.02.2024

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.