1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Repartizare Burse - Semestrul II, Anul universitar 2022-2023

ANUNT Referitor repartizare burse

Conform Regulamentului de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 25 martie 2021, fondul pentru burse repartizat facultății noastre proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare ciclu de studii în parte, aferent semestrului al adoilea al anului universitar 2022/2023, a fost utilizat astfel:

  • Bursele de performanță s-au acordat în nr. de 2 la ciclul LICENȚĂ și 2 la ciclul MASTER, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universitătii din Craiova, din data de 2.11.2022 (bursa de performanță s-a acordat la începutul anului universitar pe durata întregului an).
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul LICENȚĂ, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale. Valoarea venitului de la care s-au acodat bursele sociale la ciclul LICENȚĂ, în limita fondului disponibil, a fost 1003 lei.
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul MASTER, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale.
  • Bursele de merit la ciclul LICENȚĂ s-au acordat pentru toți studenții cu mediile cuprinse între 9,00 – 10, potrivit Regulamentului.
  • Fondul pentru bursele de merit repartizat facultății noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare an și program de studii. În caz de egalitate de medii s-au folosit criterii de departajare.

 

Criteriile de departajare pentru acordarea burselor de merit în caz de egalitate de medii

Pentru anul 1 licență și master

Primul criteriu: punctele credit aferente mediei obtinute in anul respectiv;

Al doilea criteriu: media de admitere;

Al treilea criteriu: criteriile de departajare de la admitere.

 

Pentru anii 2,3 licență si 2 master

Primul criteriu: -punctele credit aferente mediei obtinute in anul respectiv;

Al doilea criteriu: totalul punctelor credit realizate;

Al treilea criteriu: media anului/anilor anterior/i;

Al patrulea criteriu: media de la admitere;

 Al cincilea criteriu: criteriile de departajare de la admitere.

Eventualele contestații se pot depune pe mail, respectând specializările la care studenții/masteranzii sunt înmatriculați, până la data de 9.03.2023 orele 15:00.

 

Lista nominală cu studenții potențiali bursieri - Craiova

Lista nominală cu studenții potențiali bursieri - Dr. Tr. Severin

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.