1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Admitere Master – septembrie 2021 candidați Români de pretutindeni

În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații Români de Pretutindeni la master, declarați admiși, trebuie să parcurgă următoarele etape:

etapa 1. confirmarea locurilor în perioada 23-26 septembrie 2021, prin completarea formularului din Anexa 4 și transmiterea acestuia la următoarea adresă de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se va confirma locul la un singur program de studii;

Pe data de 27.09.2021 se va afișa lista candidaților admiși după redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate în prima etapă.

etapa 2. confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 27-29 septembrie 2021, prin:

1. Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget. Modalităţi de transmitere a documentelor originale:

  • personal;
  • prin delegat/împuternicit pe bază de procură notarială;
  • prin poștă/curier rapid, la adresa: Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, sala 445, Str. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, Dolj, România

2. Plata primei tranșe de școlarizare de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă.

Pe data de 30.09.2021 se va afișa lista finală a candidaților admiși la buget și taxă după confirmarea locurilor din etapa a doua.

 

Important: Neconfirmarea locului în una din cele 2 etape duce la eliminarea candidatului de pe lista de admitere și pierderea locului obținut prin concurs.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.