1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aunț repartizare burse - Dr. Tr Severin

Descărcați fișierul PDF - Burse licenta

Descărcați fișierul PDF -  Burse master

Conform Regulamentului de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 31.10.2019, fondul pentru burse repartizat facultății noastre proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare ciclu de studii în parte, aferent semestrului al adoilea al anului universitar 2020/2021, a fost utilizat astfel:

  • Bursele de performanță s-au acordat în nr. de 1 la ciclul MASTER, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universitătii din Craiova, din data de 4.11.2020.
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul LICENȚĂ, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale.
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul MASTER, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale.
  • Bursele de merit la ciclul LICENȚĂ s-au acordat pentru toți studenții cu mediile cuprinse între 9,00 – 10, potrivit Regulamentului.
  • Fondul pentru bursele de merit repartizat facultății noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare an si program de studii.
  • Fondul de burse de merit rămas neconsumat la ciclul de licență a fost repartizat la master astfel:
  1. Burse de merit (cf art.20 lit.j din Regulamentul de burse; la medii egale s-au aplicat criteriile de departajare specificate).

Pentru medii egale, criteriile de departajare folosite au fost:

La anul I Master:

Criteriul 1: media obținută la admitere

Criteriul 2: media anilor de studii la ciclul de licență

LA anul II Master:

Criteriul 1: media anului I

Criteriul 2: media obținută la admitere

Criteriul 3: media anilor de studii la ciclul de licență

Eventualele contestații se pot depune pe mail, respectând specializările la care studenții/masteranzii sunt înmatriculați, până la data de 10.10.2020 orele 1200.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.