1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Anunț referitor la acordarea burselor pentru sem. I, anul univ. 2020/2021

Universitatea din Craiova acordă, în condiţiile legii, studenţilor săi de la forma de învăţământ cu frecvenţă următoarele categorii de burse:

 • burse pentru stimularea performanţei academice (care sunt burse de performanță și burse de merit),
 • burse sociale, burse sociale ocazionale,
 • burse speciale,
 • burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate şi alte forme de sprijin material.

Descărcați REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREABURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢI

BURSE DE PERFORMANȚĂ

Studenții care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor transmite on-line pe mailurile specificate mai jos, o cerere însoțită de documentele doveditoare ale performanțelor:

 • premii/participări la concursuri internaționale sau naționale, exemplare din lucrări și articole publicate în revistele naționale sau internaționale;
 • participare la contracte de cercetare;
 • brevete, invenții;
 • participări la sesiuni de comunicări științifice studențești;
 • documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate la UCV sau alte entități recunoscute de UCV și COS.

La calculul punctajului pentru acordare bursei de performanță se vor lua în considerare numai activitățile desfășurate în anul universitar anterior acordării (1 octombrie 2019 – 1 octombrie 2020).

Termenul de transmitere a dosarului pentru bursa de performanță este 26 octombrie a.c., la secretariatul facultății

- adresele de mail la care se vor primi documentele on-line:

Specializare

Forma de înv.

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor ● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Informatica economică ● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management ● Economie și afaceri internaționale ● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci   ● Management

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru toate specializările LICENȚĂ - Dr. TR. Severin emailul este: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri ● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale ● Economie și afaceri europene ● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză ● Managementul organizațiilor publice

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor ● Managementul afacerilor electronice ● Marketing și comunicare în afaceri ● Managementul resurselor umane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor ● Managementul afacerilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru toate specializările MASTER - Dr. TR. Severin emailul este: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studenții vor transmite documentele utilizând adresa instituțională alocată de universitate pin Evidența studenților.

Ca dovadă a depunerii cererii și setului de documente, studenții vor primi un mesaj cu nr. de înregistrare; acest mesaj trebuie păstrat


BURSE SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.I, anul univ. 2020/2021, vă comunicăm următoarele:

 • Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2020/2021, se vor transmite on-line, până la data de 30 octombrie, la secretariatul facultății, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie transmise prin poștă, pe adresa facultății, până la data de 4 noiembrie a.c.

În acest sens, vă rugăm să respectați următoarele:

 1. consultarea Regulamentului de burse (2019) postat pe site-ul facultății;
 2. consultarea Listei documentelor necesare - vezi mai jos;
 3. perioada de transmitere on-line a documentelor la secretariatul facultății: 12-30 octombrie 2020;
 4. termenul de transmitere al dosarelor, în original, prin poștă: 4 noiembrie 2020 (data poștei); dosarele cu documentele în original, netransmise prin poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse; plicul cu documente va conține obligatoriu mențiunea Secretariat FEAA;
 5. 5 adresele de mail la care se vor primi documentele on-line:

Specializare

Forma de înv.

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor ● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Informatica economică ● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management ● Economie și afaceri internaționale ● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru toate specializările LICENȚĂ - Dr. TR. Severin emailul este: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri ● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale ● Economie și afaceri europene ● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză ● Managementul organizațiilor publice

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor ● Managementul afacerilor electronice ● Marketing și comunicare în afaceri ● Managementul resurselor umane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor ● Managementul afacerilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru toate specializările MASTER - Dr. TR. Severin emailul este: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. studenții vor transmite documentele utilizând adresa instituțională alocată de universitate prin Evidenta studenților.
 2. ca dovadă a depunerii cererii și setului de documente, studenții vor primi un mesaj cu nr. de înregistrare; acest mesaj trebuie păstrat;
 3. odată cu depunerea documentelor se vor mai depune de către student, Cererea pentru acordarea bursei sociale (care include și declarația pe propria răspundere a studentului) și Anexa 4 - vezi mai jos - , completată și semnată conform specificațiilor.
 4. Studenții care solicită și ajutor social ocazional vor completa și cererea pentru acordarea ajutorului ocazional (vezi mai jos).
 5. Lunile luate în calcul sunt iulie, august, septembrie 2020. Venitul pe membru de familie nu trebuie să depăsească 1346 lei pe niciuna dintre lunile specificate.

DOCUMENTE NECESARE

Descărcați

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.