1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț restanțe pentru completare credite

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care pot susține restanțe în vederea completării nr. de credite pentru promovare în an superior sau absolvire.

Pot susține maxim 3 examene restante următoarele categorii de studenți:

  • Studenții anului 1 – Licență care la data de 13.09.2020 au realizat un nr. total de credite mai mic de 30 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
  • Studenții anului 2 – Licență care la data de 13.09.2020 au realizat un nr. total de credite mai mic de 90 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul III);
  • Studenții anului 3 – Licență care la data de 6.09.2020 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);
  • Studenții anului 1 – Master care la data de 13.09.2020 au realizat un nr. total de credite mai mic de 30 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
  • Studenții anului 2 – Master care la data de 6.09.2020 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);

Examenele se susțin doar cu taxă, pe bază de cerere, iar planificarea examenelor va fi făcută în funcție de cererile depuse on-line de fiecare student pana la data de 15.09.2020 ora 1500.

Taxa de achitat, indiferent de restanța solicitată este 100 RON/examen. Dovada achitării taxei va fi atașată la cerere.

Plata taxelor se va efectua prin una din următoarele modalități (de preferat virament bancar):

  1. virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată taxă școlarizare/taxă reînmatriculare/restanta nume și prenume, CNP, facultate”;

  1. numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19

NOTĂ: Pentru studenții care nu depun cerere nu se vor putea emite cataloage. Vor fi planificate doar examenele solicitate, motiv pentru care planificarea se va afișa după expirarea termenului de depunere a cererilor.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.