1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunt referitor depunere diverse solicitari catre secretariatul FEAA

În contextul epidemiologic actual, având în vedere că toate cererile pentru susținerea examenelor, eliberare acte de studii, adeverințe, reînmatriculări și orice alte solicitări se primesc electronic, veți folosi numai adresele stabilite, în funcție de specializarea la care sunteți înscriși.

Totodată, vă facem cunoscut că pentru situațiile speciale, urgente (justificate) care necesită obligatoriu prezența la secretariat vă veți adresa în scris la adresele de mail comunicate mai jos și vă veți prezenta doar la data și ora comunicate în răspunsul primit.

Adrese mail pentru Ciclul I Licență zi și ID

Specializare

ZI/ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările studenților/absolvenților

● Economia comerțului, turismului și serviciilor

● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune

● Informatica economică

● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management

● Economie și afaceri internaționale

● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale

   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune

● Finanțe și bănci

Management

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

ZI/ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările studenților/absolvenților

● Audit și consultanță în afaceri

● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale

● Economie și afaceri europene

● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză

● Managementul organizațiilor publice

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor

● Managementul afacerilor electronice

● Marketing și comunicare în afaceri

● Managementul resurselor umane

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor

● Managementul afacerilor

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.