1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tema prelegerii cu caracter didactic - Postul 29: Lector

Pentru prelegerea cu caracter didactic aferentă concursului de ocupare a postului poziția 29 Lector, din statul de funcții al Departamentului Finanţe, Bănci și Analiză Economică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, ce are prevăzut în structură disciplinele:

  • Analiză economico-financiară
  • Gestiunea fluxurilor financiare și a riscurilor
  • Analiză economică
  • Analiza performanțelor economico-financiare
  • Analiza fluxurilor financiare

comisia de concurs a stabilit următoarea temă: Analiza rezultatului din exploatare.

Prelegerea se va susține în data de 04.07.2019, ora 10.00, sala 268A, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr.13.

Comisia de concurs,

 

Președinte comisie:                 Conf. dr. Daniel Cîrciumaru

Membri:                                  Prof. dr. Marian Siminică

Prof. dr. Mirela Cristea

Conf. dr. Dalia Simion

Lect. dr. Mirela Sichigea

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.