1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Școala Doctorală de Științe Economice

Școala Doctorală de Științe Economice și-a început activitatea în anul universitar 2005-2006. Începând cu 1 octombrie 2012 la nivelul Universității din Craiova s-a reorganizat învățământul doctoral prin înființarea Școlii Doctorale de Științe Socio - Umane pentru cinci ramuri de știință și unsprezece domenii de studii doctorale, iar de la 1 octombrie 2015 s-a reînființat Școala Doctorală de Științe Economice care funcționează și în prezent cu cinci domenii acreditate: Contabilitate, Management, Finanțe, Economie, Cibernetică și statistică.

Misiunea Școlii Doctorale de Științe Economice este aceea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi administrarea afacerilor.

Planul de învățământ al școlii doctorale este subordonat dezvoltării cunoașterii atât în domenii de știință complementare, cât și în domeniul științific în care se elaborează teza de doctorat. În perioada de pregătire universitară avansată doctoranzii studiază discipline specifice domeniului tezei de doctorat, iar în perioada programului de cercetare științifică elaborează cel puțin trei rapoarte de cercetare științifică. Încă de la înființare SDSE și-a propus să realizeze trei obiective: reajustarea planului de învățământ, redactarea și susținerea rapoartelor de cercetare științifică în conformitate cu standardele internaționale de calitate și pregătirea tezelor de doctorat într-un nou format.

De asemenea, consolidarea unei școli doctorale interdisciplinare, armonizarea programelor Licență - Masterat - Doctorat și îmbunătățirea calității educației și cercetării științifice a ocupat un loc central între obiectivele strategice ale Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor și ale Școlii Doctorale de Științe Economice.

 

Admiterea la Scoala Doctorală de Științe Economice - 2023

Criterii teze de doctorat

MODEL PROIECT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ DOCTORALĂ

Admitere Universitatea din Craiova

Regulamentul Scolii Doctorale de Stiinte Economice (Actualizat)

Contractul de studii doctorale

Ghid privind elaborarea tezei de doctorat

Ghid privind elaborarea rapoartelor de cercetare stiintifica (Actualizat)

Conținutul programelor de studii

Lista doctoranzilor

Link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public

Arhivă

Anunțuri Doctorat (AVIZIER)

Programele de doctorat ale SDSE creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita oferirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi candidații pregătiţi să facă faţă noilor provocări ale evoluției economice în contextul globalizării, excelenţei academice şi dezvoltării personale.

Concursul de admitere în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice este organizat într-o singură probă constând în prezentarea unui proiect de cercetare doctorală încadrat într-una dintre direcțiile de cercetare alese de conducătorul de doctorat.

Membrii Școlii Doctorale de Științe Economice, pe cele cinci domenii  sunt prezentați în continuare:

Domeniul de doctorat

Conducător de doctorat

Direcții de cercetare

Cibernetică și statistică

prof.univ.dr. Georgescu Vasile

Inteligenţă computaţională. Analiza seriilor de timp. Sisteme de inferenţe fuzzy. Algoritmi evolutivi.

Prof. univ.dr. habil. Popescu Liviu Control optimal, modelarea si optimizarea proceselor economice, metode cantitative in economie

Contabilitate

Prof.univ.dr. Avram Marioara

Contabilitate

Prof.univ.dr. Iacob Constanța

Contabilitate

Prof.univ.dr. Man Mariana

Contabilitate

Prof. dr. Ionica Oncioiu Contabilitate
Prof. univ.dr. Siminică Marian Analiza economico-financiara; Evaluarea performantelor companiilor; Analiza riscurilor
Conf. univ. dr. Mirela Sichigea Analiza performantei corporative (economica, sociala si de mediu), Raportarea non-financiara; Analiza riscurilor

Economie

prof.univ.dr. Cristea Mirela

Macroeconomie; Cercetari interdisciplinare in economie; Sisteme bancare, Asigurari, Pensii Pivate

prof. univ.dr. Pîrvu Gheorghe

Creștere și dezvoltare economică, Piața muncii și șomajul, Fonduri structurale, Integrarea României în Piața unică

Prof. univ. dr. Ramona Pîrvu

Macroeconomie; Economie europeana; Piata muncii si migratia fortei de munca; Digitalizarea economiei; Dezvoltare regionala sustenabila; Turism international;

Conf. univ. dr. Costin Daniel Avram Microeconomie; Macroeconomie

Finanțe

prof.univ.dr. Matei Gheorghe

Finanțe publice. Politică fiscală, Asigurări sociale și comerciale.

conf.univ.dr.habil. Pîrvu Daniela

Politica bugetară. Achiziții publice. Investiții publice.

prof.univ.dr.habil. Spulbăr Cristi

Bănci. Politică monetară. Piețe financiare.

conf. univ. dr. Roxana Bădârcea Dezvoltare financiară; Finanțare sustenabilă; Digitalizare financiară; Integrare monetară.
conf. dr. Alina Georgiana Manta Digitalizare bancară. Banking sustenabil. Piețe financiare
Lect.univ.dr.habil. Birău Ramona piețe financiare; finanțe comportamentale; politică fiscal-bugetară; modelare econometrică
Lect. dr. Nicoleta Mihaela Doran Politica fiscala europeana, Finante publice, Finantare din fonduri europene, Dezvoltare financiara sustenabila
Conf. univ. dr. Cristi Valeriu Stanciu Sisteme și piețe financiare; Investiții și management de portofoliu; Evaluarea activelor financiare; Finanțe comportamentale; Econometrie financiară aplicată. 
Prof. univ. dr. Lucian Gaban Fiscalitate, Banking, Finanțe corporative

Management

prof. univ.dr.habil. Bocean Claudiu

Managementul resurselor umane. Responsabilitate socială organizațională.

prof.univ.dr. Burlea Șchiopoiu Adriana

Managementul resurselor umane. Managementul cercetării și inovării. Management intercultural. Antreprenoriat social.

prof.univ.dr. Nistorescu Tudor

Management strategic. Management intercultural.

prof.univ.dr.habil. Sitnikov Cătălina

Management. Managementul calității organizațiilor. Managementul resurselor umane. Responsabilitate socială.

Conf. univ. dr. Popescu Luminita Florentina Management; Managementul resurselor umane; Responsabilitate socială a organizațiilor.
Conf. univ. dr. habil.Silvia PUIU Management. Responsabilitate sociala. Management public
Lect. univ. dr. Anca BOCEAN-VĂRZARU Managementul resurselor umane; Responsabilitate sociala organzationala; Etica in afaceri si Sustenabilitate

Managementul operațional al SDSE este asigurat de Consiliul Şcolii Doctorale de Științe Economice care funcționează în următoarea componență:

  • Prof. univ. dr. Marian Siminică – director
  • Prof. univ. dr. Claudiu Bocean – membru
  • Prof. univ. dr. Ramona Pîrvu – membru
  • Prof. univ. dr. Ion Popa - ASE București - membru
  • Prof. univ. dr. Nicoleta Claudia Moldovan - Univ. de Vest din Timișoara - membru
  • Stud. drd. Gabriela Badareu – membru 
  • Stud. drd. Iulia Grigorie - membru

Membrii SDSE sunt perezentați în continuare:

Domeniul de doctorat

Conducatori de doctorat

Adresa de mail

Telefon

Cibernetică

și statistică

prof.univ.dr. Georgescu Vasile    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            

0723609006

Prof. univ.dr. habil. Popescu Liviu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0724354635

Contabilitate               

prof.univ.dr. Avram Marioara    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

0744977155

prof.univ.dr. Iacob Constanța    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                      

0744780708

prof.univ.dr. Man Mariana    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

0722763360

prof. dr. Ionica Oncioiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0744322911
Prof. univ. dr. Siminică Marian This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0744539789
Conf. univ. dr. Mirela Sichigea This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0732672944

Economie

prof.univ.dr. Cristea Mirela    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                      

0740310520

prof.univ.dr. Pirvu Gheorghe  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              

0722750726

Prof. univ. dr. Ramona Pîrvu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722912316
Conf. univ. dr. Costin Daniel Avram This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722673066

Finanțe

prof.univ.dr. Matei Gheorghe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744911124

conf.univ.dr. Pîrvu Daniela      

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

0744217879

prof.univ.dr. Spulbăr Cristi      

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    

0722309021

conf. univ. dr. Roxana Bădârcea This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0724228821
conf. dr. Alina Georgiana Manta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0744632691
Lect.univ.dr.habil. Birău Ramona This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0767970777
Lect. dr. Nicoleta Mihaela Doran This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0757027000
Conf. univ. dr. Cristi Valeriu Stanciu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0744622061
Prof. univ. dr. Lucian Gaban This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0744154372

Management

prof.univ.dr. Bocean Claudiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

0726299522

prof.univ.dr.Burlea Șchipoiu Adriana    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0721195174

prof.univ.dr. Nistorescu Tudor  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            

0744398231

prof.univ.dr. Sitnikov Cătălina  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

0763599195

Conf. univ. dr. Popescu Luminita Florentina This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0742547744
Lect. univ. dr. Anca BOCEAN-VĂRZARU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0773921189
Lect univ. dr. Silvia PUIU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0742265933

Siminica MarianDoctoratul la Universitatea din Craiova în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință - ştiinţe economice are o tradiție de peste 45 de ani. Misiunea Școlii Doctorale de Științe Economice este aceea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi administrarea afacerilor. Prin cercetarea științifică efectuată în cadrul său își propune ca activitatea sa să devină tot mai prestigioasă, de înaltă calitate, să se bucure de o cât mai mare recunoaștere atât pe piața muncii, cât și în mediul academic, în comunitatea locală, regională, națională și internațională. Dacă sunteți interesați de cercetare economică vă invităm la Școala Doctorală de Științe Economice!”

 

 

Dacă sunteți interesați de cercetare economică vă invităm la Școala Doctorală de Științe Economice.

                                                              

Prof. univ. dr. Marian Siminică

Director SDSE

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.