1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Model pentru planificarea examenelor pentru sesiunea vară 2016

Studenţii de la studii de licență, zi, anii I, II și III și studenţii de la studii de master, anii I şi II, vor prezenta obligatoriu la secretariat până la data de 5 mai 2016, planificarea examenelor pentru sesiunea vară 2016, după următorul model:

Nr.crt Disciplina Cadrul didactic Data Semnătura cadrului didactic examinator
         

19 și 20 iunie 2016 – zile libere (nu se programează examene)

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.