1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Prezentare Relatii Internationale

Pentru perioada 2016 – 2020, obiectivele și acțiunile Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor în domeniul Relații Internaționale derivă din “Programul Prorectoratului Relații Internaționale” cuprins în Planul Strategic 2016 – 2020, care are ca scop fundamental edificarea Universității din Craiova drept un partener academic internațional, euro-atlantic, prin diversificarea ofertei educaționale și de cercetare. Afirmarea unei identități puternice trebuie să fie scop strategic al Universității din Craiova pe termen mediu. Cadrele didactice și studenții trebuie să-și redescopere universitatea în virtutea unor strategii moderne de branding extern și intern.

Toate aceste deziderate se vor concretiza prin adoptarea și aplicarea obiectivelor strategice și direcțiilor de acțiune:

1.Creșterea vizibilității internaționale, obiectiv concretizat prin:

 1. Contribuția la dezvoltarea structurii instituționale de prezentare a UCv și, implicit, a FEAA în străinătate și de promovare a punctelor sale de atractivitate, prin participarea facultății la expoziții și târguri internaționale;
 2. Creșterea gradului de internaționalizare a studiilor și activităților, încurajându-se și susținându-se mobilităților internaționale ale studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ, prioritate acordându-se celor aflați la prima mobilitate;
 3. Integrarea FEAA în rețele regionale și internaționale pe domenii de interes specifice;
 4. Promovarea Programului Erasmus+ și a Acțiunilor Cheie 2, 3 cu scopul creșterii numărului de proiecte în care facultatea este coordonator sau partener.

2.Internaționalizarea ofertei educaționale, concretizat prin:

 1. Analiza fezabilității inițierii creării și dezvoltării de noi programe de studiu cu predare în limbi de circulație internațională;
 2. Susținerea programelor de studii derulate în limbi străine și atragerea de profesori invitați de la universități din străinătate prin programede visiting professor între facultate și facultăți partenere;
 3. Inițierea demersurilor pentru atragerea studenților străini din spațiul UE și extraeuropean;
 4. Dezvoltarea proiectelor doctorale în co-tutelă cu universități din străinătate;
 5. Inițierea demersurilor pentru accesarea mobilităților doctorale si postdoctorale.

3.Implicarea FEAA în procesul de repoziționare a Universității din Craiova ca universitate multiculturală, prin intensificarea colaborărilor cu Bulgaria, Polonia, Macedonia, Turcia, Grecia, Albania.

4.Dezvoltarea colaborărilor internaționale în cadrul programului ERASMUS+, prin:

 1. Dezvoltarea parteneriatelor bilaterale și, implicit, creșterea numărului de mobilități ale studenților și cadrelor didactice/administrative;
 2. Menținerea și valorificarea acordurilor Erasmus+ existente;
 3. Extinderea colaborărilor bilaterale sub egida programului Erasmus+ către Marea Britanie și țările scandinave, dar și către țări partenere ale programului Erasmus+;
 4. Încurajarea participării personalului facultății la proiecte internaționale de tipul Erasmus+.

5.Dezvoltarea colaborărilor internaționale (în afara programului Erasmus+), prin menținerea relațiilor naționale și internaționale existente ale FEAA, precum și încheierea de noi acorduri inter-instituționale.

6.Creșterea numărului de mobilități inbound, prin

 1.  Dezvoltarea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice, personalului administrativ și ale studenților;
 2. Dezvoltarea și internaționalizarea serviciilor suport pentru studenții internaționali în ceea ce privește capacitatea personalului FEAA de a comunica în limba engleză, disponibilitatea în limba engleză a informațiilor și a documentelor instituționale de interes;
 3. Participarea la evenimente de specialitate și diseminarea ofertei educaționale în rețeaua de parteneri;
 4. Actualizarea ofertei educaționale a FEAA la nivelul programelor cu predare în limbă străină.

7.Creșterea numărului de mobilități outbound, prin:

 1. Creșterea numărului de mobilități efectuate de studenții FEAA înscriși la programe de master și doctorat (prin Programul Erasmus+ sau alte programe/ proiecte de mobilitate);
 2. Creșterea numărului de mobilități de formare efectuate de personalul FEAA – cadre didactice și personal administrativ (prin Programul Erasmus+ sau alte programe/ proiecte de mobilitate).

8.Organizarea de evenimente cu deschidere internațională, prin organizarea și susținerea conferinței internaționale și a altor evenimente științifice, organizate la nivelul FEAA.

9.Optimizarea paginii dedicate relațiilor internaționale de pe site-ul facultății, prin actualizarea și restructurare cu informații coerente, reale și la zi, în limba română și limbi de circulație internațională.

 

Contact

Documente Relații internaționale

ADMISSION PROCEDURES FOR THE NON-EU STUDENTS (self-sponsored), BACHELOR’S (BA),MASTER’S (MA) AND POSTGRADUATE/PhD LEVELS

List of courses available in english

Regulament privind organizarea mobilităților ERASMUS+ OUTGOING în cadrul FEAA, UCV

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.