1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Restanțe sau măriri de note în perioada 9.09.2015 – 11.09.2015

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care doresc să susțină restanțe sau măriri de note în perioada 9.09.2015 – 11.09.2015

Examenele restante precum și reexaminările pentru măriri de notă se susțin în perioada 9.09.2015 – 11.09.2015, pe bază de cerere, care se va depunde la secretariatul facultății obligatoriu în zilele de 1.09, 2.09, 3.09 și 4.09.2015, în următoarele condiții:

  • Cererea pentru restanțe se depune numai împreună cu chitanța care dovedește achitarea taxei pentru restanță și va avea menționată disciplina solicitată și cadrul didactic examinator. Taxele de achitat sunt următoarele:
Anul de studiu în care este înscris studentul Anul de studiu din care provine restanța Taxa de achitat
I I 40 RON
II I 40 RON
II II 40 RON
III III 40 RON
III II 40 RON
III I 80 RON
  •  Cererea pentru susținerea examenelor de mărire de notă se va depune menționând disciplina solicitată și cadrul didactic examinator. Pot solicita mărirea notei numai studenții integraliști (care nu au avut nici o restanță în anul universitar 2014-2015 în sesiunile normal planificate). Reexaminările pentru mărire de notă nu se plătesc. Se pot susține maxim două examene de mărire de notă.
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.