1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Lansare proiect Mentornet 2

Va anuntam lansarea Proiectului POSDRU/144/6.3/5/134466 Mentornet 2.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grup tinta:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Candidatii trebuie sa fie femei care provin atat din mediul urban, cat si din mediul rural. Nu exista constrangeri/limitari în ceea ce priveste varsta candidatilor/participantilor la activitatile proiectului;
De asemenea nu exista constrangeri/limitari în ceea ce priveste statutul pe piata muncii detinut de catre candidati/participantii la activitatile proiectului. Pot fi incluse în grupul tinta studentele.
Nu pot fi incluse în cadrul grupului tinta femei care sunt angajate în domeniul public (exista linie specifica de finantare care se adreseaza în mod special acestei categorii)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domenii de interes:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Agent commercial (Nivel 3), durata: 8 luni
- Operator Introducere date (Nivel 2), durata 5 luni
-Antreprenoriat (Initiere), durata 1 saptamana
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitate de inscriere:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru a se putea inscrie in cadrul proiectului, solicitantele trebuie sa completeze urmatoarele documente:
- Cerere de înscriere (Anexa 5)
- Formular de grup ţinta (Anexa 1);
- Copie dupa Cartea de Identitate;
- Declaratie pe propria raspundere de apartenenta la grupul tinta eligibil  conform contractului de finantare si evitarea dublei finantari (Anexa 2);
- Declaraţie de consimţamant asupra utilizarii si prelucrarii datelor cu caracter personal (Anexa 3);
- Declaratie de intentie si angajament privind disponibilitatea si intentia de a participa la activitatile proiectului în calitate de grup tinta (Anexa 4);
- Documentele care reflecta nivelul studiilor (copii dupa diplomele care atesta ultima forma de învaţamant absolvita, copii dupa diplome, certificate cursuri de formare profesionala etc.);
- Certificat de casatorie (daca este cazul).
 
Documentele, depuse în copie, vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin mentiunea „Conform cu originalul” si semnat de titular.
Documente atasate
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.