1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Serii master si anunturi importante

Găsiți în tabelul de mai jos repartizarea studenților pe serii, de asemenea și lista celor respinși la examen.

ANUNȚURI

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi la masteratul Management financiar-bancar:

 

1. În situaţia în care nu se vor constitui formaţiile de studiu, din cauza numărului insuficient de masteranzi, locurile bugetate şi cu taxă vor fi redistribuite în cadrul domeniului, respectiv la specializările Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor şi Finanţe şi Administrarea Afacerilor.


2. În zilele de 27 şi 30 septembrie 2013 se vor prezenta la secretariatul facultăţii, sala 262, pentru semnarea contractelor de şcolarizare, plata taxei de înmatriculare (150 de lei) şi plata primei tranşe din taxa de şcolarizare (500 de lei), în cazul studenţilor admişi la taxă.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.