1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Metodologie si Regulamente

 

Regulament de Organizare și Funcționare FEAA 

Procedura de alegere a disciplinelor opționale (fișier PDF)

Codul studentului

Regulament privind activitatea profesională a studenților 2018

Regulament privind evaluarea studenților

Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești

Metodologie premiere studenți

Regulament burse actualizat

Metodologii pentru alegeri in cadrul structurilor de conducere

METODOLOGIE DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

GRILA FEAA CU ACTIVITATILE ALOCATE CRITERIILOR PENTRU ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.