1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Centre de cercetare

Centre de cercetare

Documente privind înființarea centrelor de cercetare

Procedura de înfiinţare a centrelor de cercetare ştiinţifică sau evaluare periodică a centrelor deja existente (pdf)

Documentele necesare în vederea înfiinţării centrelor de cercetare ştiinţifică sau evaluare periodică a centrelor deja existente sunt:

  • Fişă sintetică de descriere a centrului (pdf)
  • Statutul centrului de cercetare (pdf)
  • Raport de autoevaluare (pdf)
  • Avizul Consiliului facultăţii (pdf)
  • Copii după documentele care atestă recunoaşterea centrului de alte organisme de evaluare naţionale sau internaţionale (dacă este cazul).

Lista centrelor de cercetare

Centrul de Cercetări Bancare și Financiare (CEBAFI)

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU INTELIGENŢĂ COMPUTAŢIONALĂ ÎN AFACERI ŞI ECONOMIE

DEZVOLTARE DE APLICAŢII MULTIMEDIA

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.