1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Locuri libere la Admitere - Licență și Master

Locuri libere la Admitere - Licență și Master

Dupa finalizarea sesiunii de admitere Iulie 2021 au ramas libere, locuri la buget şi locuri cu taxă, atât la Licență, cât și la master, după cum urmează:

Read more...

Admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Informații privind admiterea la studiile universitare de Licență și Master

Read more...

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

În cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova există două platforme online.

Read more...

Competitiveness and stability in the knowledge-based economy

Competitiveness and stability in the knowledge-based economy

 Organized by The University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration and Constantin Botea Foundation together with its partners: AFER Romania; Doctoral School in Economic Sciences, University of Craiova; LUMEN Publishing; Global Corporate Governance Institute; University of Studies ”Carlo Bo”, Urbino, Italy; Burgas Free University, Burgas, Bulgaria; Riga Technical University, Riga, Latvia; Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey.

Read more...

Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy
Read more...

Previous
Next

Admitere licență - septembrie 2021 - Candidați români

Rezultatele parțiale din data de 14.09.2021 pentru admiterea la programele de studii de licență sunt disponibile pe site-ul UCV la adresa web:

https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php

În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații la licență, declarați ADMIȘI, trebuie să parcurgă următoarele ETAPE:

1.Confirmarea locurilor în perioada 15-18 septembrie 2021, prin:

    • Plata taxei de înmatriculare de 150 lei (aceleași modalități de plată ca la taxa de înscriere). DACĂ SE PLĂTEȘTE PRIN BRD SE VA ÎNCĂRCA DOCUMENTUL JUSTIFICATIV (OP, CHITANȚĂ) ÎN CONTUL PROPRIU ONLINE DIN APLICAȚIA DE ADMITERE. Dacă taxa se plătește online din aplicația de Admitere, aceasta va fi actualizată automat și procesată de Comisia de Admitere;
    • Transmiterea electronică a contractelor de şcolarizare semnate: Candidatul descarcă contractul de școlarizare care are datele completate, din contul propriu creat în aplicația de Admitere. Candidatul semnează contractul si îl transmite (documentul digital/electronic) pe mailul de admitere al facultății unde a fost declarat admis (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Pe data de 20.09.2021 se va afișa lista candidaților admiși după redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate în prima etapă.

2. Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 21-24 septembrie 2021, prin:

  • Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget;
  • Plata primei tranșe de școlarizare de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;
  • Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, după redistribuire. SE VA REALIZA LA SEDIUL FACULTĂȚII.

 

Pe data de 25.09.2021 se va afișa lista finală a candidaților admiși la buget și taxă după confirmarea locurilor din etapa a doua.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.