1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Locuri libere la Admitere - Licență și Master

Locuri libere la Admitere - Licență și Master

Dupa finalizarea sesiunii de admitere Iulie 2021 au ramas libere, locuri la buget şi locuri cu taxă, atât la Licență, cât și la master, după cum urmează:

Read more...

Admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Informații privind admiterea la studiile universitare de Licență și Master

Read more...

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

În cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova există două platforme online.

Read more...

Competitiveness and stability in the knowledge-based economy

Competitiveness and stability in the knowledge-based economy

 Organized by The University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration and Constantin Botea Foundation together with its partners: AFER Romania; Doctoral School in Economic Sciences, University of Craiova; LUMEN Publishing; Global Corporate Governance Institute; University of Studies ”Carlo Bo”, Urbino, Italy; Burgas Free University, Burgas, Bulgaria; Riga Technical University, Riga, Latvia; Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey.

Read more...

Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy
Read more...

Previous
Next

Anunț susținere restanțe pentru completarea creditelor

ANUNȚ

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care pot susține restanțe în vederea completării nr. de credite pentru promovare în an superior sau absolvire.

Pot susține maxim 3 examene restante următoarele categorii de studenți:

  • Studenții anului 1 – Licență care la data de 15.09.2021 au realizat un nr. total de credite mai mic de 30 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
  • Studenții anului 2 – Licență care la data de 15.09.2021 au realizat un nr. total de credite mai mic de 90 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul III);
  • Studenții anului 3 – Licență care la data de 15.09.2021 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);
  • Studenții anului 1 – Master care la data de 15.09.2021 au realizat un nr. total de credite mai mic de 30 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
  • Studenții anului 2 – Master care la data de 15.09.2021 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);

Examenele se susțin doar cu taxă, pe bază de cerere, iar planificarea examenelor va fi făcută în funcție de cererile depuse on-line de fiecare student pana la data de 16.09.2020 ora 12.00.

Taxa de achitat, indiferent de restanța solicitată este 100 RON/examen. Dovada achitării taxei va fi atașată la cerere.

Plata taxelor se va efectua prin una din următoarele modalități (de preferat virament bancar):

  1. virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată taxă școlarizare/taxă reînmatriculare/restanta nume și prenume, CNP, facultate”;

  1. numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19

NOTĂ: Pentru studenții care nu depun cerere nu se vor putea emite cataloage. Vor fi planificate doar examenele solicitate, motiv pentru care planificarea se va afișa după expirarea termenului de depunere a cererilor.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.