1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

În cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova există două platforme online.

Read more...

CFA Institute Research Challenge

CFA Institute Research Challenge

A patra participare consecutivă a FEAA Craiova la concursul internațional „CFA Institute Research Challenge“

Read more...

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2021 - 2022 - Semestrul I

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2021 - 2022 -  Semestrul I

În perioada 15.03 – 19.03.2021, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Studii / Plasament Studenți licență /master / doctorat.

Granturile ERASMUS+ acordate studenților au la bază un concurs de selecție semestrial, organizat la nivel de facultate.

Read more...
Previous
Next

Repartizare burse sociale

Conform Regulamentului de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 31.10.2019, bursele sociale au fost repartizate astfel:

  • Din fondul de burse repartizat, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale.

Eventualele contestații se pot depune pe mail, respectând specializările la care studenții/masteranzii sunt înmatriculați, până la data de 11.03.2021 ora 1000.

 

Descărcați Lista nominala eu studentii potential bursieri în anul universitar 2020 -2021, semestrul Ilîn anul universitar 2020 -2021, semestrul Il

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.