1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Admitere la Studiile de master - 2020 - Cifre de scolarizare

 

1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII ȘI CIFRA DE ȘCOLARIZARE)

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională este reprezentată de 7 domenii de studii universitare de masterat din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice. Toate domeniile de studii de masterat și toate programele de studii incluse în fiecare domeniu sunt acreditate de către ARACIS, obținând în urma evaluării calificativul grad de încredere.

Durata studiilor de master este de 2 ani (patru semestre).  

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PE PROGRAME DE STUDII DE MASTER – 2020-2021

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

 

A/AP

Forma de învățământ IF/ID/IFR

Capacitatea de școlarizare

Număr locuri propuse

BUGET   TOTAL

Din care:

Număr locuri

Taxă

Nr.locuri Romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Master didactic

Informatică economică

Managementul afacerilor electronice (A) IF

A/IF

50

22

-

22

-

13

Contabilitate

Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale (A) IF

A/IF

150

24

-

-

-

26

Audit și consultanță în afaceri (A) IF

A/IF

25

-

-

-

10

Management contabil, expertiză și audit (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

20

-

-

-

20

Economie și afaceri internaționale

Economie și administrarea afacerilor internaționale (în lb. engleză) (A) IF

A/IF

150

15

-

-

-

10

Economie și afaceri europene (A) IF

A/IF

18

-

-

-

17

Finanțe

Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor (A) IF

A/IF

150

21

-

-

-

19

Finanțe și administrarea afacerilor (A) IF

A/IF

21

29

Management financiar-bancar (A) IF

A/IF

16

9

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în lb. engleză) (A) IF

A/IF

100

-

-

-

-

20

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

15

-

8

-

20

Management

Managementul afacerilor (A) IF

A/IF

250

20

30

Managemetul organizației (la Drobeta Tr. Severin) (A) IF

A/IF

15

-

-

-

25

Managementul organizațiilor publice (A) IF

A/IF

8

-

-

-

22

Managementul resurselor umane (A) IF

A/IF

15

-

-

-

20

Marketing

Marketing și comunicare în afaceri (A) IF

A/IF

60

22

-

-

-

18

TOTAL

910

277

-

30

-

308

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.