1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Competitiveness and stability in the knowledge-based economy

Competitiveness and stability in the knowledge-based economy

 

Organized by 

The University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration and Constantin Botea Foundation together with its partners: AFER Romania; Doctoral School in Economic Sciences, University of Craiova; LUMEN Publishing; Global Corporate Governance Institute; University of Studies ”Carlo Bo”, Urbino, Italy; Burgas Free University, Burgas, Bulgaria; Riga Technical University, Riga, Latvia; Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey.

Read more...

Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy
Read more...

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

Utilizare platforme On-Line la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova

În cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova există două platforme online.

Read more...
Previous
Next

Anunț referitor la acordarea burselor pentru sem. I, anul univ. 2019/2020

  • Dosarele pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la secretariatul facultății până la data de 31 octombrie a.c.
  • Dosarele pentru acordarea bursei de performanță/bursa specială pentru activități artistice sau sportive deosebite se depun la secretariatul Prorectorat, camera 430, până la data de 31 octombrie a.c., după ce în prealabil au obținut de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului și semnătura și ștampila pe extrasul situației școlare.

Pentru calculul bursei sociale/ajutor ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2019/2020, salariul minim net pe economie este 1263 lei/lună (iulie, august, septembrie 2019)

Documente (PDF)

LISTA DOCUMENTELOR DEPUSE PENTRU BURSA SOCIALA/BURSA SOCIALA OCAZIONALĂ

Coperta dosar

Cerere tip bursa sociala_bursa ocazionala

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.