1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Calendar Admitere doctorat - 2019

ADMITEREA LA DOCTORAT - Sesiunea Septembrie 2019

În cadrul Universității din Craiova, perioada de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat este 3 - 11 septembrie 2019 (în zilele lucrătoare).

Perioada desfășurării colocviilor de admitere la studii universitare de doctorat este 12– 24 septembrie 2019.

  • Afișarea rezultatelor: 25.09.2018
  • Inregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există probe scrise de specialitate): 26 - 27 septembrie
  • Afișarea rezultatelor finale: 30 septembrie 2019
  • Înmatricularea la studii: 1.10.2019

Candidaţii trebuie să prezinte la dosarul de înscriere, obligatoriu, certificatul de atestare pentru cunoaşterea unei limbi străine de mare circulaţie internațională (engleză, franceză, germană, italiană) - certificatul de competență lingvistică.

Certificatul de competență lingvistică se obține de la Centrul de Limbi Moderne “Interlingua” al Facultatii de Litere din cadrul Universitătii din Craiova, în urma promovării unui test de cunoaștere a limbii străine respective.

Solicitarea de obținere a certificatului se depune la Secretariatul Facultății de Litere, în perioada de înscriere la colocviu, 3 – 11 septembrie 2019.

Testarea poate avea loc in aceeași zi.

Orarul de primire a cererilor si de examinare a candidaților este: 3 – 11 septembrie, între orele 9,00 – 12,00.

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați:

  • Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare într-o limbă de largă circulație internațională;
  • Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii Europene dacă limba de predare a fost o limbă de circulație internațională (Diploma astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale).

Pentru cetățenii care nu sunt din Uniunea Europeană, perioada de depunere a dosarelor la Universitatea din Craiova, în vederea obținerii Scrisorilor de Acceptare la studii, eliberate de MEN, este 10 iunie – 22 iulie 2019.

Calendarul admiterii la studii pentru candidații străini este același ca și pentru candidații români.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.