1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Oferta educaţională a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Admiterea la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 3544 / 2013 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2013-2014, concluziile desprinse în urma concursurilor de admitere din anii anteriori cât şi tendinţele manifestate la nivel naţional, în şedinţa Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii din Craiova a hotărât adoptarea următoarei metodologii de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2014-2015.

Nou! Admitere Licență 2018

Nou! Admitere Master 2018

Admitere Doctorat

Foreign Students

Formare Continuă

ucv 1

Ultimele noutăți - Admitere

Share

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.