1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Programul de studii universitare de masterat „Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii” are ca obiectiv ridicarea nivelului profesional al specialiştilor cu pregătire superioară pentru a putea să asigure conducerea şi funcţionarea agenţilor economici de profil, la parametrii impuşi de dinamismul economiei naţionale şi  internaţionale şi să desfăşoare o activitate de cercetare ştiinţifică performantă, ca o condiţie obligatorie pentru accesul la programele de doctorat.

Formarea specialiştilor cu înaltă competenţă profesională se realizează pe parcursul a doi ani de studiu, la forma de învăţământ „cursuri de zi”. Pregătirea masteranzilor se înfăptuieşte prin parcurgerea unui număr de discipline obligatorii şi opţionale, conform planului de învăţământ, care le conferă absolvenţilor competenţe privind: dezvoltarea unei gândiri strategice privind iniţierea şi dezvoltarea afacerilor; utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice afacerilor din comerţ, turism şi servicii; conducerea activităţii agenţilor economici la diferite niveluri ierarhice; efectuarea simulărilor decizionale în afaceri; utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice cercetării ştiinţifice economice, pentru a facilita pregătirea absolvenţilor în vederea admiterii la programele de studii doctorale; dezvoltarea unui spirit de etică şi responsabilitate în afaceri; abilităţile în domeniul consultanţei în afaceri.

Ocupaţiile pe care absolvenţii acestui program de masterat, le pot desfăşura (conform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România 2008) sunt: economist, consilier expert pentru  business, consultant pentru business, cercetător ştiinţific, cadru didactic preuniversitar şi universitar; expert evaluator pentru business, business manager, analist pentru mediul de afaceri, conducători de unităţi economico-sociale mari (directori generali, directori, conducători de departament, etc), conducători de unităţi economico-sociale mici.

Posibilităţi de angajare: în cadrul firmelor din comerţ, turism şi servicii; în cadrul firmelor industriale şi agricole: Compartimentul aprovizionare,  desfacere şi transport, Compartimentul comercial, Compartimentul de logistică, Compartimentul de resurse umane şi salarizare, etc.; în cadrul instituţiilor de cercetare; în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar; în cadrul administraţiei publice locale: prefecturi, primării, consilii judeţene; în cadrul administraţiei publice centrale Preşedinţie, Parlament, Guvern, ministere, agenţii naţionale, etc.; în cadrul unor instituţii publice din domeniul sănătăţii, culturii, protecţiei sociale, etc.

Program de studiu ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN COMERŢ,TURISM ŞI SERVICII (Drobeta Turnu Severin)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr

crt

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1

Economia afacerilor

2

1

6

-

-

-

2

Politica de mediu în UE

2

2

6

-

-

-

3

Organizarea şi politica de afaceri a IMM-urilor din CTS

2

1

6

-

-

-

4

Contabilitate managerială

2

1

6

-

-

-

5

Marketingul serviciilor

2

1

6

-

-

-

6

Mediul european de afaceri

-

-

-

2

1

6

7

Politica Agricolă Comună

-

-

-

2

2

6

8

Drept comercial internaţional

-

-

-

2

1

6

9

Sisteme informaţionale în CTS

-

-

-

2

1

6

10

Etica în afaceri/Geografie economică

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

10

6

30

10

6

30

16

16

 

ANUL II

1

Planul de afaceri în CTS

2

1

6

-

-

-

2

Managementul financiar contabil

2

1

6

-

-

-

3

Strategii şi politici de marketing în CTS

2

1

6

-

-

-

4

Managementul resurselor umane în afaceri

2

1

6

-

-

-

5

Metodologia cercetării ştiinţifice în CTS

2

2

6

-

-

-

6

Studiul mărfurilor alimentare şi nealimentare şi securit.consumatorului

-

-

-

2

1

5

7

Managementul proiectelor

-

-

-

2

1

5

8

Simulări decizionale în afaceri / Metode şi tehnici în studiul pieţei

-

-

-

-

2

4

9

Practica

-

-

-

-

5

6

10

Elaborarea lucrării de disertaţie

-

-

-

-

3

10

 

TOTAL

10

6

30

4

12

30

16

16

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.