1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Programul de master urmăreşte realizarea unei activităţi didactice performante dar şi promovarea cercetării ştiinţifice de profil.

Acest program de master are următoarele obiective strategice:

 • formarea de specialişti cu pregătire masterală în contabilitate şi audit;
 • asigurarea unei pregătiri continue superioare prin cursuri de masterat şi doctorat;
 • actualizarea permanentă a pregătirii prin cursuri de formare continuă solicitate de economia concurenţială;
 • realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri.

Formarea unor specialişti se realizează pe parcursul a 2 ani de studiu şi prevede  parcurgerea unui număr de discipline obligatorii.

Specializarea asigură absolvenţilor următoarele competenţe:

 • stăpânirea unui înalt limbaj economico-financiar-contabil pentru a le permite absolvenţilor să desfăşoare o activitate performantă;
 • prelucrarea şi gestionarea informaţiilor financiar-contabile;
 • coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de control financiar-contabil;
 • participarea în echipă  sau conducerea unor echipe destinate proiectării şi executării unor programe specifice sectorului financiar-contabil;
 • abilităţi de utilizare a instrumentarului statistico-matematic;
 • înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management financiar;

Funcţiile pe care le pot ocupa masteranzii specializării   MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT sunt:

 • Manager;
 • Auditor;
 • Economist în compartimentele financiar-contabile;
 • Control de gestiune etc.

Program de studiu MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT (Drobeta Turnu Severin)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr

crt

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1

Evaluarea afacerilor

2

1

6

-

-

-

2

Sisteme expert financiar-contabile

2

2

6

-

-

-

3

Analiză şi diagnostic financiar

2

1

6

-

-

-

4

Contabilitate bancară aprofundată

2

2

6

-

-

-

5

Finanţe manageriale

2

1

6

-

-

-

6

Legislaţie contabilă şi fiscală

-

-

-

2

2

6

7

Audit şi control intern

-

-

-

2

1

6

8

Contabilitate financiară aprofundată

-

-

-

2

1

6

9

Metode şi tehnici fiscale

-

-

-

2

1

6

10

Expertiză contabilă şi control fiscal

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

9

7

30

10

6

30

16

16

 

ANUL II

1

Gestiune şi audit în instituţiile financiar-bancare

2

1

6

-

-

-

2

Contabilitate managerială

2

2

6

-

-

-

3

Management contabil

2

1

6

-

-

-

4

Audit financiar, verificarea şi certificarea bilanţului contabil

2

1

6

-

-

-

5

Contabilitatea societăţilor de grup

2

1

6

-

-

-

6

Metodologia cercetării  ştiinţifice în economie

-

-

-

2

1

6

7

Managementul proiectelor de cercetare economică

-

-

-

2

1

6

8

Proiecte şi practici contabile specifice

-

-

-

-

10

8

 

TOTAL

10

6

30

4

12

30

16

16

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.