1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Director centru: Prof.univ.dr. Mihai Vărzaru
Adresa web: CCEAF
Direcţii principale de cercetare:
  • Finanţe şi analiză economică
  • Contabilitate, control
  • Economie şi relaţii eoconomice internaţionale
  • Informatică economică, statistică şi matematici pentru economie
  • Management, marketing şi administrarea afacerilor
Share