1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Masteratul de Contabilitate şi Raportări Financiare Conforme cu Standardele Internaţionale se adresează tuturor absolvenţilor cu diplomă de licenţă şi asigură formarea de competenţe profesionale în domeniul contabilităţii. Obiectivul său major îl constituie utilizarea informaţiei contabile în procesul managerial, aspect ce conferă absolvenţilor un avantaj semnificativ în integrarea şi afirmarea lor în activitatea practică.

Acest masterat asigură absolvenţilor următoarele competenţe: stăpânirea limbajului de specialitate necesar comunicării adecvate cu diversele structuri aferente zonei financiar-contabile a entităţii; utilizarea conceptelor specifice reglementărilor contabile europene şi internaţionale; prelucrarea, gestionarea şi valorificarea informaţiilor contabile; participarea în echipă la elaborarea şi executarea unor proiecte specifice sectorului financiar-contabil; înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management financiar-contabil;

Un alt aspect important ce se menţionează se referă la faptul că, potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), absolvenţii acestui program de master, cu diplomă de economist, indiferent de specializarea dobândită, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de expert contabil, chiar în anul susţinerii disertaţiei.

În acest sens, este justificat să fie considerate şi următoarele aspecte semnificative: dificultatea ridicată a examenului propriu-zis de acces la stagiu, plata orelor de pregătire pentru acest concurs şi taxa aferentă, precum şi numeroasele facilităţi pe care le oferă calitatea de expert contabil.

Potrivit Clasificaţiei Ocupaţiilor din România, printre funcţiile pe care le pot ocupa absolvenţii specializării Contabilitate şi Raportări Financiare Conforme cu Standardele Internaţionale pot fi incluse: contabil şef / director financiar / banca / societate leasing; contabil şef; şef birou serviciu financiar contabilitate; şef serviciu financiar contabilitate; expert-contabil verificator; controlor financiar; inspector de taxe şi impozite; comisar garda financiara; comisar şef divizie garda financiară; director economic; şef serviciu administrativ; manager financiar; şef serviciu evaluarea resurselor de muncă; director operaţii - tranzacţii; şef birou aprovizionare desfacere; manager achiziţii; director departament informatică; director/general societate comercială/regie autonomă; conducător întreprindere mică etc

Suport examen master - CONTABILITATE Financiară

Suport examen master - Management

Program de studiu CONTABILITATE ŞI RAPORTĂRI FINANCIARE CONFORME CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

LP

Cr

C

LP

Cr

 

ANUL I

1

Prelucrări şi opţiuni contabile conforme cu directivele europene şi IFRS

2

1

6

-

-

 

2

Strategii fin. la nivel organizaţional

1

2

6

-

-

 

3

Analiză şi diagnostic financiar

1

2

6

-

-

 

4

Contabilitate managerială

2

2

6

-

-

 

5

Principii şi norme juridice privind societăţile comerciale

2

1

6

-

-

 

6

Contabilitate financiară

-

-

 

2

2

6

7

Doctrina și deontologia profesiei contabile

-

-

 

1

2

6

8

Concepte şi practici moderne de eval.

-

-

 

1

2

6

9

Informaţia contabilă privind obligaţiile fiscale şi sociale

-

-

 

2

1

6

10

Analiza perform. şi a risc. întreprinderii

 

 

 

2

1

6

 

TOTAL

8

8

30

8

8

30

16

16

 

ANUL II

1

Managementul sist. informaţionale şi decizionale ale întreprinderii

1

2

6

-

-

 

2

Managementul proiectelor cu finanţare europeană

1

2

6

-

-

 

3

Mobilitatea societăţilor comerciale în viziune contabilă

2

2

6

-

-

 

4

Expertiză şi consil. financiar-contabilă

2

1

6

-

-

 

5

Tehnici şi proceduri de audit

1

2

6

-

-

 

6

Gestiunea informaţiei contabile în context managerial

-

-

 

1

2

8

7

Managementul privind rap. fin-contab.

-

-

 

2

2

8

8

Proiecte şi practici contabile specifice

-

-

 

-

8

4

 

Examen de disertaţie

-

-

 

-

-

10

 

TOTAL

7

9

30

3

12

30 

16

15

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.