1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Calendar admitere 2012

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program :

 • 12-27 iulie 2012, depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
 • 28 iulie 2012, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 29 iulie 2012, afişarea rezultatelor parţiale;
 • 30 iulie – 02 august 2012, depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care a fost admis;
 • 03 august 2012, afişarea rezultatelor finale;
 • 10-15 septembrie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere pentru locurile neocupate din sesiunea de admitere „iulie 2012”;
 • 16 septembrie 2012, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză pentru locurile neocupate din sesiunea de admitere „iulie 2012”;
 • 18 septembrie 2012 – afişarea rezultatelor finale;
 • 24-28 septembrie şi 01-12 octombrie 2012 – plata taxei de înmatriculare, încheierea contractelor de şcolarizare şi a contractelor de finanţare parţială sau integrală pentru studenţii de la învăţământul cu frecvență și învățământul la distanță. (buget şi taxă).
red clock

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.