1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Proiecte de cercetare

Echipa administrare proiecte de cercetare

  • Narcis Mitu
  • Cristian Stanciu
  • Andreea Ciobanu
  • Ramona Pîrvu
  • Sorin Tudor
  • Anca Mehedințu
  • Ion Buligiu

Lista programelor de cercetare

Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia

Granturi Spațiul Economic European (SEE) și Granturi Norvegiene (Mecanismul Financiar Norvegian)

Planul Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare III (PNCDI III)

PROIECT ROSE_SGCU-PV_FEAA

 Noutăți programe de cercetare

 Proiecte de cercetare 2012-2016

 

 

 

 

 

Share

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.