1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Master Dezvoltare Regională şi Proiecte Europene

Master Dezvoltare Regională şi Proiecte Europene

Obiective Master-DRPE

Masteratul „Dezvoltare regională şi proiecte europene” are misiunea de a pregăti specialişti în domeniile programării dezvoltării regionale, coordonării strategiilor şi politicilor de dezvoltare regională cu cele ale UE, elaborării de programe operaţionale şi de proiecte ale accesării fondurilor europene. Necesarul de specialişti pe ansamblul ţării este de ordinul miilor, iar pentru Regiunea IV de dezvoltare Sud -Vest Oltenia poate fi apreciat, pentru o primă instanţă, la cel puţin o sută de specialişti anual, atât pentru nevoile sectorului public, dar mai ales pentru sectorul privat. Masteratul funcţionează ca masterat profesional.

Obiectivul programului este de a pregăti specialişti pentru o carieră profesională în planificarea dezvoltării regionale şi formularea de politici publice, elaborarea de proiecte publice şi private în cadrul strategiilor regionale, asigurarea surselor financiare necesare, accesarea profesională a fondurilor naţionale şi europene destinate acestor scopuri, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor.

Cui se adresează cursurile?

Orientarea masteratului este de profesionalizare, în sensul dobândirii de către studenţi de competenţe profesionale în domeniul specializat al dezvoltării regionale şi proiectelor europene.

Locurile de muncă se regăsesc în nomenclatorul naţional actual de calificări, care, evident, va cunoaşte modificări şi completări substanţiale impuse de calitatea României de ţară membră a U.E şi mai ales de libera circulaţie a forţei de muncă. Calificarea generică de economist, specializarea Economie şi afaceri internaţionale are corespondent în nomenclator în calificări precum: manager sistem de mediu, auditor de mediu, consultant în agrobusiness, director de societate comercială agricolă, consultant comercial pentru reprezentare pe plan naţional şi internaţional, consultant comercial pentru promovare şi dezvoltare de afaceri, expert evaluator de întreprinderi, expert evaluator de proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, şef serviciu urbanism, şef unitate administrativ teritorială, manager de proiect, manager în sistemul calităţii, expert aplicare legislaţie armonizată în industrie şi comerţ, coordonator operaţii de teren.

Program de studiu DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI PROIECTE EUROPENE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr

crt

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1

2

1

6

-

-

-

2

2

2

6

-

-

-

3

2

2

6

-

-

-

4

2

1

6

-

-

-

5

1

1

6

-

-

-

6

-

-

-

2

1

6

7

-

-

-

2

1

6

8

-

-

-

2

1

6

9

-

-

-

2

2

6

10

-

-

-

1

2

6

 

9

7

30

9

7

30

16

16

 

ANUL II

1

2

2

6

-

-

-

2

2

1

6

-

-

-

3

2

1

6

-

-

-

4

2

1

6

-

-

-

5

1

2

6

-

-

-

6

-

-

-

1

2

6

7

-

-

-

1

2

6

8

-

-

-

-

10

18

 

9

7

30

2

14

30

16

16

 

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.