1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Master Economia Proprietăţilor Imobiliare

Obiective Master-EPI

Specializarea Economia Proprietăţilor Imobiliare îşi propune furnizarea unui program de pregătire în domeniul imobiliar, astfel încât absolvenţii să deprindă cunoştinţele necesare pentru efectuarea unei analize diagnostic complexe a investiţiilor imobiliare.

Rapiditatea extinderii investiţiilor imobiliare în prezent, pe fondul cererii mari de locuinţe rezidenţiale şi de spaţii de birouri, justifică necesitatea şi utilitatea acestui modul de master, acestea fiind reliefate de domeniile de activitate în care pot activa specialiştii pregătiţi, respectiv:

 • consultanţă imobiliară (identificarea oportunităţilor de investiţii, întocmirea de studii pentru evaluarea eficienţei investiţiilor imobiliare, prognoze privind evoluţia pieţei imobiliare);
 • evaluarea proprietăţilor imobiliare;
 • domeniul construcţiilor (în scopul analizei şi evaluării eficienţei proiectelor derulate).

Cui se adresează cursurile?

Absolvenţii acestei specializări îşi dezvoltă competenţe în: culegerea prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor din domeniul imobiliar; acordarea de consultanţă privind investiţiile imobiliare; efectuarea de previziuni privind piaţa imobiliară; evaluarea proprietăţilor imobiliare şi a eficienţei investiţiilor în acest domeniu.

Ocupaţiile pe care absolvenţii specializării Economia Proprietăţilor Imobiliare le pot desfăşura, conform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România 2008, sunt: Expert evaluator de proprietăţi imobiliare, Analist investiţii, Lichidator, Executor bancar.

Posibilităţi de angajare

 • În firmele de evaluare, ca experţi evaluatori;
 • În agenţiile imobiliare;
 • În cadrul firmelor de construcţii: Compartimentul investiţii;
 • În fondurile de investiţii: Compartimentul investiţii;
 • În firmele de consultanţă;
 • În firmele de lichidări.

Program de studiu ECONOMIA PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1

2

1

6

-

-

-

2

1

2

6

-

-

-

3

2

1

6

-

-

-

4

2

2

6

-

-

-

5

2

1

6

-

-

-

6

-

-

-

2

1

6

7

-

-

-

2

2

6

8

-

-

-

2

1

6

9

-

-

-

1

2

6

10

-

-

-

2

1

6

 

9

7

30

9

7

30

16

16
 

ANUL II

1

2

1

6

-

-

-

2

2

2

6

-

-

-

3

2

1

6

-

-

-

4

2

1

6

-

-

-

5

2

1

6

-

-

-

6

-

-

-

1

3

6

7

-

-

-

1

3

6

8

-

-

-

-

8

18

 

10

6

30

2

14

30

16 16

 

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.