1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Master Audit şi Management Financiar Contabil

Master Audit şi Management Financiar Contabil

Obiective Master-AMFC

Programului de studii Audit şi Management Financiar Contabil îşi propune continuarea formării specialiştilor din entităţile economice, publice şi financiar-bancare pentru conducerea şi consilierea afacerilor, prin dezvoltarea competenţelor în domeniul contabilităţii, controlului intern şi expertizei, respectiv specializare în audit intern şi statutar. Totodată, se urmăreşte ca absolvenţii să dobândească cunoştinţele necesare aplicării în cadrul entităţilor a Standardelor Internaţionale de Audit.

Cui se adresează cursurile?

Principalele competenţe conferite prin parcurgerea acestui program se referă la: dezvoltarea capacităţii de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice pentru a rezolva eficient problematica complexă financiară a entităţilor publice şi private; aplicarea şi valorificarea eficientă a standardelor naţionale şi internaţionale în practica auditului intern şi auditului statutar în scopul adoptării celor mai bune decizii economice; elaborarea, prezentarea, expertiza şi analiza situaţiilor financiare; servicii profesionale financiar-contabile de asistenţă şi de asigurare specifice externalizării contabilităţii; consultanţă fiscală; asimilarea practicilor moderne de evaluare a întreprinderii etc.

Un alt aspect important ce se menţionează se referă la faptul că, potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), absolvenţii acestui program de master, cu diplomă de economist, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de auditor financiar.

Ocupaţiile ce pot fi vizate de absolvenţii acestei specializări, conform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România, se referă la: auditor intern; auditor financiar; consilier/expert în gestiune economică; şef birou/serviciu financiar-contabilitate; director economic/financiar; comisar Garda Financiară; inspector în cadrul Agenţiei Naţionale a Administraţiei Fiscale; consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice; revizor contabil etc.

Program de studiu AUDIT ŞI MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTABIL

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Sem.

Norma

Cr.

Nr. ore pe disciplină

Felul verificării

C

S/L/P

 

Total

Curs

S/L

FAA11

I

2

1

6

42

28

14

E1

FAA12

I

1

2

6

42

14

28

E1

FAA13

I

2

1

6

42

28

14

E1

FAA14

I

2

2

6

56

28

28

E1

FAA15

I

2

1

6

42

28

14

E1

 

 

9

7

30

224

126

98

 

FAA21

II

2

1

6

56

28

14

E2

FAA22

II

2

1

6

42

28

14

E2

FAA23

II

1

2

6

42

14

28

E2

FAA24

II

2

1

6

42

28

14

E2

FAA25

II

2

2

6

56

28

28

E2

 

 

9

7

30

224

126

98

 

FAA31

III

2

2

6

56

28

28

E3

FAA32

III

2

1

6

42

28

14

E3

FAA33

III

1

2

6

42

14

28

E3

FAA34

III

2

1

6

42

28

14

E3

FAA35

III

2

1

6

42

28

14

E3

 

 

8

8

30

224

126

98

 

FAA41

IV

2

2

6

42

28

28

E4

FAA42

IV

2

2

6

42

28

28

E4

FAA43

IV

 

8

18

140

 

112

V4

   

4

12

30

224

56

168

 
   

30

34

1200

896

434

462

 

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.