1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Master Contabilitate şi Raportări Financiare conforme cu Standardele Internaţionale

Obiective master-CRFSI

Masteratul de Contabilitate şi Raportări Financiare Conforme cu Standardele Internaţionale se adresează tuturor absolvenţilor cu diplomă de licenţă şi asigură formarea de competenţe profesionale în domeniul contabilităţii. Obiectivul său major îl constituie utilizarea informaţiei contabile în procesul managerial, aspect ce conferă absolvenţilor un avantaj semnificativ în integrarea şi afirmarea lor în activitatea practică.

Cui se adresează cursurile?

Acest masterat asigură absolvenţilor următoarele competenţe: stăpânirea limbajului de specialitate necesar comunicării adecvate cu diversele structuri aferente zonei financiar-contabile a entităţii; utilizarea conceptelor specifice reglementărilor contabile europene şi internaţionale; prelucrarea, gestionarea şi valorificarea informaţiilor contabile; participarea în echipă la elaborarea şi executarea unor proiecte specifice sectorului financiar-contabil; înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management financiar-contabil;

Un alt aspect important ce se menţionează se referă la faptul că, potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), absolvenţii acestui program de master, cu diplomă de economist, indiferent de specializarea dobândită, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de expert contabil, chiar în anul susţinerii disertaţiei.

În acest sens, este justificat să fie considerate şi următoarele aspecte semnificative: dificultatea ridicată a examenului propriu-zis de acces la stagiu, plata orelor de pregătire pentru acest concurs şi taxa aferentă, precum şi numeroasele facilităţi pe care le oferă calitatea de expert contabil.

Potrivit Clasificaţiei Ocupaţiilor din România, printre funcţiile pe care le pot ocupa absolvenţii specializării Contabilitate şi Raportări Financiare Conforme cu Standardele Internaţionale pot fi incluse: contabil şef / director financiar / banca / societate leasing; contabil şef; şef birou serviciu financiar contabilitate; şef serviciu financiar contabilitate; expert-contabil verificator; controlor financiar; inspector de taxe şi impozite; comisar garda financiara; comisar şef divizie garda financiară; director economic; şef serviciu administrativ; manager financiar; şef serviciu evaluarea resurselor de muncă; director operaţii - tranzacţii; şef birou aprovizionare desfacere; manager achiziţii; director departament informatică; director/general societate comercială/regie autonomă; conducător întreprindere mică etc.

 

Program de studiu CONTABILITATE ŞI RAPORTĂRI FINANCIARE CONFORME CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Disciplina Sem. Norma Cr. Nr. ore pe disciplină Felul verificării
C S/L/P   Total Curs S/L
FAA11 Prelucrări şi opţiuni contabile conforme cu directivele europene şi IFRS I 2 1 6 42 28 14 E1
FAA12 Strategii financiare la nivel organizaţional I 1 2 6 42 14 28 E1
FAA13 Analiză şi diagnostic financiar I 2 1 6 42 28 14 E1
FAA14 Contabilitate managerială I 2 1 6 42 28 14 E1
FAA15 Principii şi norme juridice privind societăţile comerciale I 2 1 6 42 28 14 E1
  TOTAL   9 6 30 210 126 84  
FAA21 Contabilitate financiară II 2 1 6 42 28 14 E2
FAA22 Doctrina și deontologia profesiei contabile II 1 2 6 42 14 28 E2
FAA23 Concepte şi practici moderne de evaluare II 1 2 6 42 14 28 E2
FAA24 Informaţia contabilă privind obligaţiile fiscale şi sociale II 2 1 6 42 28 14 E2
FAA25 Analiza performanţelor şi a riscurilor întreprinderii II 2 1 6 42 28 14 E2
  TOTAL   8 7 30 210 112 98  
FAA31 Managementul sistemelor informaţionale şi decizionale ale întreprinderii III 1 2 6 42 14 28 E3
FAA32 Managementul proiectelor III 2 1 6 42 28 14 E3
FAA33 Managementul privind raportările financiar-contabile III 2 1 6 42 28 14 E3
FAA34 Expertiză şi consiliere financiar-contabilă III 2 1 6 42 28 14 E3
FAA35 Tehnici şi proceduri de audit III 2 1 6 42 28 14 E3
  TOTAL   9 6 30 210 126 84  
FAA41 Gestiunea informaţiei contabile în context managerial IV 2 1 6 42 28 14 E4
FAA42 Mobilitatea societăților comerciale in viziune contabilă IV 1 2 6 42 14 28 E4
FAA43 Practică de specialitate și de elaborare a lucrării de dizertație IV - 10 18 140 - 140 V4
  TOTAL   3 13 30 224 42 182  
  TOTAL GENERAL   29 32 120 854 406 448  
 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.