1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Master E-Business Administration (în limba engleză)

Obiective master-EBA

Programul de masterat E-Business Administration, cu predare în limba engleză, îşi propune formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul economiei digitale şi afacerilor electronice (comerţ/marketing/tranzacţii/ licitaţii electronice, administrarea bazelor de date şi de cunoştinţe, etc.). Expansiunea Internetului ca reţea globală, formarea de organizaţii virtuale şi dezvoltarea de aplicaţii Web sunt vehiculele prin care economia digitală, bazată pe activităţi, servicii şi decizii electronice, va dobândi un rol dominant în viitorul apropiat.

Paleta de aplicaţii este extrem de diversificată. Ne-am obişnuit deja să facem rezervarea on-line a unei camere de hotel. Multe site-uri oferă şi proceduri securizate de plată on-line, prin carduri de credit. Dispunem de aplicaţii similare pentru rezervarea şi plata biletelor de avion. Marile muzee îşi promovează imaginea permiţându-ne să le parcurgem labirintul de săli în cadrul unei vizite virtuale. Achiziţionarea de bunuri şi servicii prin intermediul comerţului electronic a devenit pentru mulţi un fapt cotidian. Prin servicii e-banking ne administrăm contul bancar şi ne plătim facturile de acasă, instalaţi comod în fotoliu. Prin exemplele date am dorit doar să sugerăm enormele oportunităţi oferite de economia digitală.

Acces rapid

Cui se adresează programul

Program de studiu

Prezentare programe Master

Cui se adresează cursurile?

Absolvenţii acestui program de masterat îşi dezvoltă competenţe în: proiectarea şi realizarea paginilor/site-urilor Web, a aplicaţiilor Web pentru furnizarea de servicii şi activităţi electronice, crearea şi administrarea bazelor şi depozitelor de date, administrarea reţelelor de calculatoare, etc.

Ocupaţiile pe care absolvenţii acestui program de masterat le pot desfăşura, conform Clasificării Ocupaţiilor din România 2008, sunt: Manager tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Manager proiect informatic, Director divizie sau departament informatică, Cercetător sau asistent de cercetare în informatică, Proiectant sisteme informatice, Administrator baze de date, Administrator reţele de calculatoare, Analist, programator, informatician designer, Designer pagini web, Consultant în informatică.

Posibilităţi de angajare

Piaţa muncii în domeniul informaticii (cu precădere în cea a aplicaţiilor Web) înregistrează cea mai accentuată dinamică, conducând la un deficit în creştere de specialişti cu înaltă calificare, atât la nivel naţional, cât şi european. Oportunităţile de angajare sunt extrem de generoase, fiind oferite atât de mari companii naţionale sau trans-naţionale, cât şi de multitudinea de firme mici şi mijlocii care nu pot să devină vizibile şi competitive pe o piaţă supusă globalizării, fără să îşi creeze un site propriu şi să îşi dezvolte servicii şi aplicaţii Web specializate, potrivit profilului organizaţional şi sectorului în care activează.

Program de studiu  E-BUSINESS ADMINISTRATION

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea

disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I 

1

E-Business Principles and Practices

2

1

6

-

-

-

2

Econometric Models for E-Marketplaces

2

2

6

-

-

-

3

Databases and Data Warehouses

2

1

6

-

-

-

4

Agent-Based Modelling

2

1

6

-

-

-

5

Knowledge-Driven Organizations in the Digital Economy

2

1

6

-

-

-

6

Multi-Agent Systems

-

-

-

2

1

-

7

Data Mining and Knowledge Discovery

-

-

-

2

2

-

8

Time Series Analysis of E-Business Activities

-

-

-

2

1

-

9

E-Commerce

-

-

-

2

1

-

10

E-Marketing

-

-

-

2

1

-

 

TOTAL

10

6

30
 

10

6

30

16

16

 

ANUL II

1

Web Services

2

1

6

-

-

-

2

Web Mining

1

2

6

-

-

-

3

Enterprise Portals

2

1

6

-

-

-

4

E-Business Security

1

2

6

-

-

-

5

Supply Chains Logistics

2

2

6

-

-

-

6

Simulation of E-Business Scenarios

-

-

-

1

3

6

7

Research projects

-

-

-

1

3

6

8

Practical activities

-

-

-

-

8

18

 

TOTAL

8

8

30

2

14

30

16

16

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.