1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prof. univ. dr Sitnikov Cătălina
Management - Marketing şi Administrarea Afacerilor

32Catalina-Sitnikov

24/04/2014–15/12/2014 Abilitat în domeniul fundamental Ştiinţe Sociale, domeniul
Management  
Academia de Studii Economice, Bucureşti, Consiliul pentru Studiile
Nivelul 8 CEC
  Universitare de Doctorat  
  - Management  
  - Managementul Calităţii  
     
01/10/1995–04/12/1999 Doctor în Management Nivelul 8 CEC
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Craiova (România)

- Managementul Calităţii,

- Management,

- Sisteme Informatice,

- Sistemele Calităţii

01/10/1995–15/06/1996 Magister/Master în Ştiinţe Economice, Domeniul Resurse Umane şi ale Firmei Nivelul 7 CEC
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Craiova (România)

- Managementul Resurselor Umane,

- Strategii de Afaceri,

- Planificarea şi Implicarea Resurselor Umane

 

01/01/1990–15/07/1995 Economist, Domeniul Economic, Specializarea Informatică Economică Nivelul 6 CEC
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Craiova (România)
Discipline şi teme din domeniul Economic şi IT studiate de-a lungul celor 5 ani de studiu
01/10/2005–prezent Conferentiar Univ. Dr.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Craiova (România)

- Predare/seminarizare cursuri şi seminarii disciplinele Managementul Calităţii, Management, Management Strategic, Strategia Întreprinderii, Jocuri de Conducere şi Proiecte Economice, Corespondenţă Comercială în Limbă Străină - învăţământ licenţă; Managementul Calităţii, Sisteme Calitate, Managementul Calităţii Totale, Comunicare de Afaceri în Limbă Străină - învăţământ master;
- Supervizare lucrări de licenţă şi disertaţie;
- Participare ca membru în comisiile de absolvire licenţă şi master şi în comisiile de înscriere învăţământ licenţă, master, doctorat;
- Publicare ca autor şi co-autor de cursuri şi cărţi de specialitate;

- Publicare de articole şi lucrări de specialitate în reviste, jurnale, la conferinţe naţionale şi internaţionale;

- Participare ca membru în echipe de cercetare ale proiectelor şi granturilor naţionale şi internaţionale.

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi Cercetare
01/10/2002–01/10/2005 Lector Univ. Dr.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Craiova (România)

- Predare/seminarizare cursuri şi seminarii disciplinele Managementul Calităţii, Management Strategic, Strategia Întreprinderii;

- Predare/seminarizare cursuri, seminarii şi proiecte disciplinele Simulări Manageriale Complexe şi Jocuri de Conducere;
- Supervizare lucrări de licenţă;
- Participare ca membru în comisiile de absolvire licenţă şi master şi în comisiile de înscriere învăţământ licenţă, master;
- Publicare ca autor şi co-autor de cursuri şi cărţi de specialitate;

- Publicare de articole şi lucrări de specialitate în reviste, jurnale, la conferinţe naţionale şi internaţionale;

- Participare ca membru în echipe de cercetare ale proiectelor şi granturilor naţionale şi internaţionale.

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi Cercetare
01/04/2001–31/03/2003 Visiting lecturer and researcher, prin Bursă Internaţională Acord CIMO
Helsinki University of Technology, Lahti Center, Lahti (Finlanda)

- Predare şi seminarizare cursuri şi seminarii disciplina Benchmarking

- Cercetare prin bursa CIMO, Helsinki University of Technology, Lahti Center, Finland

- Manager Proiect al echipelor de cercetare ale proiectelor Fond Social European de dezvoltare şi implementare a cursului "Entrepreneurship in High-Tech Firms using the new teaching-learning methods" în colaborare cu AIT-Thailand şi Oulu University, Finland şi Entrepreneurial Spirit in an European Network, LLP Erasmus Academic Network Project

- Publicare articole şi lucrări în reviste şi jurnale şi la conferinţe internaţionale

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi Cercetare
01/10/1997–01/10/2002 Asistent Univ. Dr./Drd.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Craiova (România)

- Predare seminarii disciplinele Economia Întreprinderii, Management
- Predare şi seminarizare disciplinele Simulări Manageriale Complexe şi Jocuri de Conducere;

- Publicare ca autor şi co-autor de cursuri şi cărţi de specialitate;
- Membru în comisiile de înscriere şi în comisiile de absolvire licenţă şi master;
- Membru în echipele proiectelor naţionale;

- Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicare de articole şi studii de cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi Cercetare
01/02/2000–30/06/2000 Asistent Univ. Dr.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu", Craiova (România)
- Predare şi seminarizare cursuri, seminarii şi laboratoare disciplina Bazele Informaticii
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi Cercetare
01/10/1995–01/10/1997 Preparator Univ. Drd.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Craiova (România)

- Predare şi seminarizare disciplinele Economia Întreprinderii, Management, Proiecte Economice şi Jocuri de Conducere;
- Bursier TEMPUS (7.10-29.12.1996), L’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Franţa;
- Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale;

- Membru în comisiile de admitere.

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi Cercetare
Membru în asociaţii profesionale internaţionale
The Professional Risk Managers' International Association (PRMIA)
DAAAM International Vienna
European Foundation for Quality Management (EFQM)
Southern California Quality Assurance Association (SCQAA)
Membru în Organizatii în domeniul educaţiei şi cercetării
ARACIS
SAMRO
AFER

Abilitat în domeniul fundamental Ştiinţe Sociale, domeniul Management  

Doctor în Management

Competenţe de comunicare

- Relaţii interumane: pot stabili cu ușurință relaţii interumane cu colegii şi studenţii, atât cei români cât şi cei străini, în cadrul diferitelor activităţi şi situaţii. De asemenea, abilităţile de comunicare, la nivel ştiinţific şi la nivelul lucrului cu studenţii, îmi permit să diseminez cunoştinţe practice şi teoretice;
- Munca în echipă: am fost şi sunt implicată în cadrul diferitelor echipe, create prin dezvoltarea activităţilor de educaţie şi cercetare, echipe de cercetare din cadrul granturilor sau proiectelor de cercetare sau ale organizaţiilor internaţionale (Asistent Secretar General al IACEE - International Association for Continuous Engineering Education, 1.01.2002 – 1.01.2004; Editor al News Bulletin – Biannual Journal of IACEE - aceeaşi perioadă, Editor al Revistei Amfiteatru Economic, Guest Editor al Society and Business Review).

- Relaţii interculturale: am câştigat şi câştig experienţă profesională la nivel educaţional european, dezvoltând şi conducând activităţi de predare şi cercetare la HUT Finlanda, Thessaloniki Aritoteles University, Grecia, Ecole Superieure Commerciale Chambery Savoie, Franţa, Robert Gordon University Aberdeen, Scoţia, construind relaţii direct cu studenţii şi colegii profesori. Abilităţile câştigate au fost dublate de activitatea desfăşurată ca membru sau coordonator al echipelor proiectelor internaţionale, dar şi prin participarea la conferinţe internaţionale.

Competenţe organizaţionale/manageriale

- Membru în comitetul organizatoric al conferinţelor naţionale şi internaţionale;
- Manager Proiect al echipelor de cercetare ale Lahti Center în proiectele European Social Fund pentru dezvoltarea cursului "Entrepreneurship in High-Tech Firms using the new teaching-learning methods" şi
Entrepreneurial Spirit in an European Network, LLP Erasmus Academic Network Project unde am condus, planificat şi dezvoltat, din punct de vedere managerial, tehnic şi educaţional activităţile de cercetare şi implementarea practică a rezultatelor;

- Manager coordonator Managementul Calităţii şi Financiar în proiecte de cercetare FP7, Leonardo da Vinci, ERASMUS şi Comenius şi proiecte naţionale;
- Asistent Secretar General al IACEE participând la organizarea a 2 workshop-uri: Lahti, Finlanda, Ianuarie 2002 şi Tokio, Japonia, Aprilie - Mai 2002;

- Participare în echipa de lucru pentru proiectarea curriculei de studiu în cadrul întâlnirii proiectului ESPIEW, Copenhaga, 2010

Competenţe informatice Competenţă în utilizarea Microsoft Office şi baze de date (Access) şi abilităţi medii în programarea web (PHP, ASP, SQL Server)
Cărţi de specialitate naţionale
1. Sitnikov (Giurescu) C.S., Managementul calităţii sistemelor informatice, Editura Universitaria, Craiova, 2002, 204 p., ISBN 973-8043-89-X
  2. Nistorescu T., Sitnikov C.S., Managementul strategic al firmelor, Editura Sitech, Craiova, 2003, 246 p., ISBN 973-657-439-X
3. Sitnikov C.S., Managementul calităţii, Editura Universitaria, Craiova, 2005, 222 p., ISBN 973-8043-64-6
4. Sitnikov C.S., Managementul calităţii organizaţiilor - concepte, componente, structuri, Editura Universitaria, Craiova, 2014, 493 p., ISBN 978-606-14-0807-8
5. Sitnikov C.S., Managementul calităţii totale, Editura Sitech, Craiova, 2014, 360 p., ISBN 978-606-11-3807-7
6. Sitnikov C.S., Sistemul managementului calităţii - Familia Standardelor ISO 9000, Editura Sitech, Craiova, 2014, 321 p., ISBN 978-606-11-3887-6
Studiu/capitol într-o carte de specialitate sau volum colectiv publicat în străinătate
1. Sitnikov C.S., Corporate Citizenship, pp. 474 – 480, Corporate Strategy, pp. 606 - 613, SIGMA Management Framework, pp. 2150 - 2156, Integrated Management Systems, pp. 1448 - 1453, Jorgensen Model, pp. 1524 - 1529, Deming 14 Points Model, pp. 773 - 779, Corporatism, pp. 618 - 624, Consumers Protection, pp. 455 - 461, Triple Bottom Line, pp. 2558- 2564, Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, Springer-Verlag, Heidelberg, New York, 2013, ISBN 978-3-642-28035-1
2. Sitnikov C.S., CSR Life-Cycle Exploration, Corporate Social Responsibility Challenges, Opportunities and Strategies for 21st Century Leaders, Springer-Verlag, Heidelberg, New York, 2013, pp. 111 - 126 , ISBN 978-3-642-40974-5
3. Sitnikov C.S., Corporate Social Responsibility in Romania, Corporate Social Responsibility In Europe - United in Sustainable Diversity, Springer-Verlag, Heidelberg, New York, ISBN 978-3-319-13565-6, 2015
4. Sitnikov C.S., Consumers' Protection, Corporate Strategy, Corporatism, Deming's 14 points model, Integrated Management Systems, Jorgensen Model, SIGMA Management Framework, Triple Bottom Line, Corporate Citizenship, Dictionary of Corporate Social Responsibility, Springer-Verlag, Heidelberg, New York, ISBN 978-3-319-10535-2, 2015

 

Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu factor de impact mai mare ca 0

Sitnikov C.S.,  Bocean C.G., New approaches of consumers’ protection in terms of management systems international standards evolution, Revista Amfiteatru Economic An XII Nr. 28/2010, pp. 360-372, ISSN 1582-9146, (Factor de impact ISI 2010 – 0,320), http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=40

Sitnikov C.S., Global Practices of Corporate Social Responsibility, Revista Amfiteatru Economic, An XIII Nr. 29/2011, pp. 275 - 277, ISSN 1582-9146, (indexată ISI, Factor de impact ISI 2011 - 0,757), http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=42

Sitnikov C.S., Bocean C.G.,  Corporate Sustainability and Organizational Change. Case of OMV Petrom, Revista Amfiteatru Economic An XII Nr. 32/2012, pp. 246-255, ISSN 1582-9146, (Factor de impact ISI 2012 – 0,953), http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=46

Sitnikov C.S., Sustainability and organizational change, Revista Amfiteatru Economic An XIV Nr. 31/2012, pp. 225 – 226, ISSN 1582-9146, (indexată ISI, Factor de impact ISI 2012 - 0,953), http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=46

Sitnikov C.S.,  Bocean C.G., Relationships among social and environmental responsibility and business , Revista Amfiteatru Economic An XII Nr. 7s,  vol XV/2013, pp. 702-711, ISSN 1582-9146, (Factor de impact ISI 2013 – 0,838), http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=53

Sitnikov C.S., Bocean C.G., Ways to Reduce Consumer Complaints – the EU Perspective, Revista Amfiteatru Economic An XII Nr. 35,  vol XVI/2014, pp. 336-350, ISSN 1582-9146, (Factor de impact ISI 2013 -  0,838), http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=51

Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice, în extenso, publicate în reviste indexate de cel puţin două din bazele de date internaţionale recunoscute
Bocean C.G., Delattre M., Ocler R., Sitnikov C.S., Towards a critical study of standardization: corporate social responsibility, discourse and management practices, Society and Business Review, Vol. 9, Issue 3, pg 298 – 309, ISSN 1746-5680 (indexată în ABI Inform, Cabells)http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SBR-11-2013-0081?af=R

Grigoraş Gh., Dănciulescu D., Sitnikov C.S., Assessment Criteria of e-learning environments quality, Procedia Economics and Finance, Procedia Economics and Finance, Volume 16, pg. 40 – 46, ELSEVIER, ISSN 2212-5671, (indexată în Science Direct), http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/16

Şoavă G., Sitnikov C.S., Dănciulescu D., Optimizing Quality of a System based on Intelligent agents for e-learning, Procedia Economics and Finance, Volume 16, pg. 47 55,ELSEVIER, ISSN 2212-5671, (indexată în Science Direct), http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/16
Sitnikov C.S., Bocean C.G., Integrated corporate strategy model, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1,   2014, pp. 258-263, ISSN 2344 -3685, (indexată Repec, Cabell`s,   Ebsco, Repec), http://www.utgjiu.ro/revista/?page=curent
Sitnikov C.S., Bocean C.G., ISO 14001 and ISO 14064 – organizational tools for environmental responsibility, Аctual Problems of Economics, Nr. 1, Vol. 2,   2013, pp. 135-146, ISSN 1993-6788, (indexată EconLit Index, Copernicus ,EBSCO Cabell’s), http://eco-science.net/authors_int.html
Sitnikov C.S., Environmental Responsibility Model Based On ISO 14000 Management Systems, Management and Marketing Journal, X/2012, 2/November, pp. 317 – 324, ISBN 1841-2416, (indexată CABELL’S DIRECTORIES REPEC CEEOL DOAJ EBSCO Index Copernicus), http://www.mnmk.ro/documents/2012-secondpart/11-31-2-12-FFF.pdf
Sitnikov C.S., Bocean C.G., Corporate social responsibility through the lens of ISO standards, Business Excellence and Management, Vol. 2, Issue 4, 2012, pp. 56-66, ISSN 2248-1354, (indexată Repec, Ebsco), http://beman.ase.ro/no24/6.pdf
Sitnikov C.S., Six Sigma as a strategic tool for companies, The Young Economists Journal, IX/2012, 19/November, pp. 94-102, ISBN 1583-1992, ISSN 1841-2416, (indexată Repec, Cabell`s,   Ebsco), http://stat257.central.ucv.ro/rte/arhiva/19.pdf
Sitnikov C.S., Education – Research Process from Quality Management Models’ perspective, The Young Economists Journal, VIII/2011, 17/November, pp. 123 – 132, ISSN 1583-1992, (indexată CABELL’S DIRECTORIES REPEC CEEOL DOAJ EBSCO Index Copernicus), http://stat257.central.ucv.ro/rte/arhiva/17.pdf
Sitnikov C.S., Model for Quality Management Implementation in Higher Education Institutions, Annals of the University of Craiova - Economic Science Series, 1/2010, 1/Octombrie, pp. 107 – 117, ISBN 1223-356X, (indexată Repec, CEEOL), http://feaa.ucv.ro/annals/v1_2010/037.pdf
Sitnikov C.S., Integrated management systems and ISO 26000, Annals of the University of Craiova - Economic Science Series, 1/2010, 1/Octombrie, pp. 97 – 106, ISBN 1223-356X, (indexată Repec, CEEOL), http://feaa.ucv.ro/annals/v1_2010/028.pdf
Mazilu M., Sitnikov C.S., Responsibilities in management of tourist destinations, Management and Marketing Journal, VIII/2010, 2/November, pp. 211 – 220, ISBN 1841-2416, (indexată CABELL’S DIRECTORIES REPEC CEEOL DOAJ EBSCO Index Copernicus), http://www.mnmk.ro/documents/2010ed2/4_Ina_SITNIKOV%20FFF.pdf
Articole/studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN)
Grigoraş Gh., Dănciulescu D., Sitnikov C.S., Assessment Criteria of e-learning environments quality, 21st International Economic Conference - IECS 2014, „PROSPECTS OF ECONOMIC RECOVERY IN A VOLATILE INTERNATIONAL CONTEXT: MAJOR OBSTACLES, INITIATIVES AND PROJECTS” Sibiu, Romania, Mai 16 - 17, CD with ISSN 2344-1682, pg. 290 – 296, http://iecs.ulbsibiu.ro/
Şoavă G., Sitnikov C.S., Dănciulescu D., Optimizing Quality of a System based on Intelligent agents for e-learning, 21st International Economic Conference - IECS 2014, „PROSPECTS OF ECONOMIC RECOVERY IN A VOLATILE INTERNATIONAL CONTEXT: MAJOR OBSTACLES, INITIATIVES AND PROJECTS” Sibiu, Romania, Mai 16 - 17, CD with ISSN 2344-1682, 297 – 305, http://iecs.ulbsibiu.ro/
Sitnikov C.S., Bocean C.G., Improving quality management of small entreprises in rural tourism, International Conference „Knowledge and business challenge of globalisation”, Faculty of commercial and business sciences, Celje, Slovenia 15-16 november 2012 , pp. 877-894, ISBN 978-961-6825-67-2
Grigoraş Gh., Sitnikov C.S., Popovici P., Dănciulescu D., The Management and Continuous Improvement Model of Quality in Academic Education from the Perspective of the Education – Research Process, 3rd International Conference Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2011, 14 – 16 iulie 2011, pp. 135 – 144, ISBN 978-973-598-913-2
Sitnikov C.S., Assessing and Improving Services' Quality Based on Quality Management Models, Recent Researches in Tourism and Economic Development, 1st International Conference on Tourism and Economic Development (TED '11), 27 – 29 octombrie 2011, pp. 67 – 72, ISBN 978-1-61804-043-5
Bocean C.G., Sitnikov C.S., Improving and Enhancing Jorgensen Model Based on New Trends in Quality Management, Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 20-23rd October 2010, Zadar, Croatia , pp. 985-986, ISSN 1726-9679,
Bocean C.G., Sitnikov C.S., Trends in European greenhouse gas emission, International Conference „Knowldge and business challenge of globalisation”, Faculty of commercial and business sciences,   Celje, Slovenia, 17-18 november 2011, pp. 26-32, ISBN 978-961-6825-41-2
Granturi/proiecte câştigate prin competiţie – internaţionale (Director)
1. Development project for Entrepreneurship in High Tech Firms using the new teaching-learning methods, ESF Consortium Project HUT Lahti Center Finland, Oulu University Finland, Asian Institute of Technology, Thailand, European Social Fund Consortium Project ESF 2000.Obj1, 01.09.2001 – 31.12.2002, valoare totală 570.469 euro,   Project Manager HUT Lahti CenterSitnikov C.S.
2. Entrepreneurial Spirit in an European Network, LLP Erasmus Academic Network Project, 131816-LLP-1-2003-2-GE-ERASMUS-ECDEM, LLP 2004 – 2005, 145.260 euro, Project Manager University of Applied Science Lahti CenterSitnikov C.S.
Granturi/proiecte câştigate prin competiţie – internaţionale (membru în echipă)
3. A web-based e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics, LLP/LdV/ToI/2011/RO/008, EACEA, Leonardo da Vinci, 2011-2013, 348101 euro, Responsabil Coordonator Managementul Calităţii ProiectSitnikov C.S.
4. e-Training for wellness in spa services, LLP-LdV-ToI-2011-RO-022, EACEA, Leonardo da Vinci, 2011-2013, 308834 euro, Leonardo da Vinci, 2011-2013, 308834 euro, Responsabil Coordonator Proiect Managementul CalităţiiSitnikov C.S.
5. e-Learning educational center in medicine, 2010-1-RO-LEO05-07378, EACEA, Leonardo da Vinci, 2010-2012, 272615 euro, Responsabil Coordonator Proiect Managementul CalităţiiSitnikov C.S.
6. EU-HOU - Connecting classrooms to the Milky Way, 510308-LLP-1-2010-1-FR-COMENIUS-CMP, EACEA, LLP Comenius, 2010-2012, 38958 euro, Responsabil Coordonator Proiect Management FinanciarSitnikov C.S.
7. TOUREG - RESEARCH DRIVEN CLUSTER FOR TOURIST SECTOR COMPETITIVENESS AND KNOWLEDGE - Cluster for sustainable and innovative tourism TURINN, 7th FRAMEWORK   PROGRAMME, under the specific Capacities Programme, through the Regions of knowledge initiative (ROK) FP7 Knowledge Regions - 2007-1 TOUREG, FP7, 2008 – 2010, 1.253.928 Euro, Responsabil Coordonator Managementul Calităţii Sitnikov C.S.
8. Entrepreneurial Spirit Improving European Welfare ESPIEW, ERASMUS ECDEM programme 141958-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM, LLP Multilateral project, 2008 – 2010, 299.665 Euro, Responsabil Coordonator UCV Management Financiar Sitnikov C.S.
9. Centrul Regional Universitar de Formare, Asistenţă şi Consultanţă în Resursele Umane – CRUFACRUM, RO-2002/000-586.05.02.178, PHARE, 2005-2006, 42360 EUR, Membru - Sitnikov C.S.
Granturi/proiecte câştigate prin competiţie – naţionale (membru în echipă)
10. Egale pe piața muncii, egale în afaceri, POSDRU/144/6.3./S/131853, 06.05.2014 - 05.09.2015, valoarea 4.109.590 RON, Membru – Expert A - EXPERT LECTOR (Cursuri calificare) Sitnikov C.S.
11. Calitate şi competenţe la standarde europene pentru personalul didactic din învăţământul superior în vederea creşterii competitivităţii şcolii de economie din România, POSDRU 86/1.2/S/53365 AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării" DMI 1.2 „Calitate în învăţământul superior", POSDRU, 2011 -2013, 3.799.468 RON, Membru – Expert A6 Sitnikov C.S.
12. Modele dinamice de implementare a managementului strategic al costurilor. Cercetare exploratorie privind impactul acestuia asupra creşterii competitivităţii durabile, PNCDI II Idei CNCSIS 378, CNCSIS, 2008 – 2011, 445.774 RON, Membru Sitnikov C.S.
13. Promovarea unei politici de preţ competitive a exportului de produse agroalimentare, CNCSIS 57, 2006 – 2008, 55.000 RON, Membru Sitnikov C.S.
14. Strategia de compatibilizare a învăţământului superior economic românesc cu cerinţele spaţiului european al educaţiei şi cercetării ştiinţifice, CNCSIS nr. 136, 2005-2008, 54000 RON, Membru Sitnikov C.S.
15. Managementul informatizarii Facultatii de Stiinte Economice, Grant MEN – BM, MEN, 1999 – 2002, Membru Sitnikov C.S.
Granturi/proiecte câştigate prin competiţie cu mediul de afaceri
16. Sistem de indicatori pentru analiza performanţelor economico-financiare, Nr. contract 89/27.01.2010, 2010 – 2012, 12.495 Euro, Membru Sitnikov C.S.
N/A

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord