1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Calendarul admiterii la master- 2021

Pentru ciclul de studii universitare de master, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

1. Sesiunea Iulie 2021

 • 09-13 iulie 2021 –înscrierea on line a candidaților la concursul de admitere;
 • 14 iulie 2021 – susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză și care nu prezintă una dintre dovezile de certificare a competenței lingvistice specificate la art. 1.2. din Criterii de admitere;
 • 15 iulie 2021 – desfășurarea probei de concurs (apreciere eseu motivațional);
 • 16 iulie 2021– afișarea rezultatelor pațiale;
 • 18-21 iulie 2021 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi, prin plata taxei de înmatriculare (150 lei), depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget și semnarea contractelor de școlarizare;
 • 22 iulie 2021 – afișare intermediară/ redistribuirea locurilor neconfirmate;
 • 23-26 iulie 2021 – confirmarea locurilor ocupate după redistribuire:
 • depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget;
 • plata primei tranșe de școlarizare în cuantum de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;
 • 28 iulie 2021– Afișare rezultate finale.

2. Sesiunea Septembrie 2021 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea Iulie 2020)

 • 15-19 septembrie 2021 – înscrierea online a candidaților la concursul de admitere;
 • 20 septembrie 2021 – susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză și care nu prezintă una dintre dovezile de certificare a competenței lingvistice specificate la art. art. 1.2. din Criterii de admitere;
 • 21 septembrie 2021 - desfășurarea probei de concurs (apreciere eseu motivațional);
 • 22 septembrie 2021– afișarea rezultatelor pațiale;
 • 23-26 septembrie 2021 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi, prin plata taxei de înmatriculare depunerea actelor în original și semnarea contractelor de școlarizare;
 • 27 septembrie 2021 – afișare intermediară/ redistribuirea locurilor neconfirmate;
 • 27-29 septembrie 2021 – confirmarea locurilor ocupate după redistribuire:
 • depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget;
 • plata primei tranșe de școlarizare în cuantum de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;
 • 30 septembrie 2021– Afișare rezultate finale
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.