Anunț încasare burse

În atenția studenților beneficiari de burse

Conform comunicării Direcției Economice vă facem cunoscut că studenţii beneficiari de burse (performanţă, merit, socială, ocazională, doctorat, studenţi străini) vor încasa în luna noiembrie 2018 bursa pentru luna octombrie 2018.

Bursa pentru luna noiembrie 2018 va fi încasată în primele zile ale lunii decembrie 2018.

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.