Echipa de conducere

Decan : Conf. univ. dr. Anca BĂNDOI
Prodecan - programe de studii si asigurarea calității. Activități specifice CUDTS - Conf. univ. dr. Dalia Mirela SIMION
Prodecan - relații internaționale, cercetare și asigurarea calității în cercetare - Prof. univ. dr. Catalina Soriana SITNIKOV
Prodecan - relatia cu studentii si comunicarea interna si externa facultatii - Conf. univ. dr. Daniel GOAGĂRĂ
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.