1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

contacraiova500Când a apărut specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor?

Specializarea de Contabilitate este una cu tradiție, fiind prezentă în cadrul facultății noastre încă de la înființarea acesteia (anul 1966) și asigură, celor care frecventează cursurile acesteia, formarea de competenţe atât în domeniul contabilităţii, cât şi în cel al economiei, aspect ce conferă absolvenţilor un avantaj semnificativ în contextul actual al unei economii bazate pe cunoştinţe. Titulatura de

„Contabilitate şi Informatică de Gestiune” datează din anul 1996.

Misiune și obiective

Prin acest program de studii urmărim constant să asigurăm adaptarea învățământului superior economic local la cerințele impuse de actualul mediu concurențial. Realităţile economice actuale, la care se adaugă reforma din domeniul contabilităţii, relevă necesitatea pregătirii unor specialişti care să aibă competenţe superioare în ceea ce priveşte obţinerea şi utilizarea informaţiei contabile, gestionarea eficientă a resurselor unei entităţi, evaluarea structurilor patrimoniale, efectuarea de analize economico-financiare, soluționarea pertinentă a problemelor de la nivelul unei entități și elaborarea unor decizii eficiente pentru desfășurarea activității acestora ş.a. Astfel, o componentă esenţială pentru exercitarea propriu-zisă a unor asemenea competenţe este reprezentată de utilizarea calculatorului care a devenit un instrument indispensabil pentru culegerea şi prelucrarea datelor, inclusiv pentru apelarea la metode şi tehnici de analiză şi diagnostic, aspect ce impune o pregătire corespunzătoare în domeniul informaticii.

CIG2021

În domeniul contabilităţii, se remarcă atestarea valorii şi recunoaşterea socială a specialistului din acest domeniu, ca o consecinţă a realizării reformei contabilităţii, concretizată prin liberalizarea profesiei de expert contabil, contabil autorizat şi auditor financiar. Disciplinele incluse în cadrul programului de studiu, precum şi corpul profesoral care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestuia asigură premisele dobândirii competenţelor de această natură, ceea ce conferă absolvenţilor, între altele, posibilitatea unei inserţii rapide pe piaţa muncii.

Specializarea asigură absolvenţilor o serie de competenţe generale și de specialitate, după cum urmează:

Competenţe generale:

 • cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;
 • explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere;
 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale;
 • comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate

 • identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei;
 • utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
 • prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale;
 • determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 • derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil.

Odată însușite competențele necesare pregătirii specialiștilor din domeniul contabilității și având în vedere Clasificaţia Ocupaţiilor din România (COR), absolvenţii specializării „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”, pot ocupa una din funcţiile următoare: economist contabil; consilier/expert economist în gestiunea economică; expert contabil verificator; comisar Garda Financiară; comisar principal; referent de specialitate financiar-contabil; cenzor ș.a.

Programul de studii înglobează discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare predate cu responsabilitate și dăruire de cadre didactice cu grad înalt de profesionalism, astfel încât la finalul celor trei ani de studio, absolvenții să prezinte un bagaj de cunoștințe teoretice, dar în special practice, care să le asigure locul pe piața muncii.

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord