1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale are drept obiectiv formarea de specialişti cu pregătire superioară şi cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii în domeniul afacerilor internaţionale şi care să beneficieze de o mai mare mobilitate în exercitarea profesiei atât în ţară cât şi în străinătate.

Prin structurarea planului de învăţământ se urmăreşte dezvoltarea la viitorii specialişti a competenţelor pentru soluţionarea problemelor economice şi adoptarea de decizii prin utilizarea gândirii critice, a analizei şi sintezei; abilităţilor de cunoaştere şi interpretare a mediului internaţional de afaceri şi impactului acestuia asupra afacerilor internaţionale şi a economiei româneşti; capacităţii teoretice şi practice pentru elaborarea de studii şi rapoarte privind mediul de afaceri, conjunctura economică internaţională, evoluţia diferitelor pieţe, cunoaşterea mecanismelor plăţilor internaţionale, finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, derularea negocierilor comerciale internaţionale; abilităţilor de corespondenţă de afaceri pe plan internaţional şi cunoaşterea de către studenţi, la nivel de excelenţă, a cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.

Absolvenţii specializării noastre pot aspira la ocuparea următoarelor posturi: consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale, analist servicii clienţi internaţionali, agent consular, ataşat/secretar/curier diplomatic, consul, viceconsul, expert/inspector/controlor/agent vamal, organizator şi prezentator târguri şi expoziţii, organizator activitate turism, corespondent comercial, specialist marketing internaţional, asistent comercial, specialist în cercetare, cadru didactic.

Posibilităţi de angajare:

 • în cadrul firmelor din industrie, transporturi, agricultură: Compartimentele de Aprovizionare-Desfacere, Comerţ exterior, Relaţii cu clienţii;
 • în administraţia publică locală: Prefecturi, Primării pentru coordonarea relaţiilor cu instituţiile UE;
 • în cadrul ambasadelor şi consulatelor;
 • în cadrul instituţiilor naţionale, regionale şi judeţene din structura creată în concordanţă cu aquis-ul comunitar pentru aplicarea politicilor comune ale UE;
 • în sistemul financiar-bancar şi bursier;
 • în mass-media: publicaţii de specialitate, radio-tv;
 • în învăţământ liceal, post-liceal şi universitar
 • în cadrul institutelor şi centrelor de cercetare: Institutul de Economie Mondială, centrele zonale de cercetare.

Competenţe generale:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;
 • Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere;
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită;
 • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale;
 • Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe de specialitate

 • Realizarea de studii / analize privind mediul de afaceri;
 • Asistenţă pentru pregătirea şi desfăşurarea negocierilor în afacerile internaţionale;
 • Derularea afacerilor internaţionale potrivit clauzelor contractuale;
 • Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale;
 • Asistenţă în promovarea de acţiuni / iniţiative în cadrul organizaţiilor economice internaţionale.

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord