1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Disertație 2021 - ONLINE

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

– Sesiunea Iulie 2021 -

Examenul de disertație se organizează în conformitate cu:

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea din Craiova;
 • Metodologia derulării activităților desfăşurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line;
 • Procedura FEAA privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în sistem on-line;
 • Ghidul FEAA privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație 2020-2021.

I. Organizarea examenului

 1. Conform Metodologiei derulării activităților desfăşurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line, prezentarea și susținerea disertației se va desfășura on-line, în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme electronice care permite transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video.
 1. Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație sunt :
  1. Cererea pentru înscrierea la examenul de disertație completată de student (formular disponibil pe site-ul facultății la adresa http://feaa.ucv.ro/);
  2. Lucrarea elaborată, in format PDF;
  3. Referatul de apreciere asupra lucrării de disertație;
  4. Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.
 1. Pentru a se înscrie la examenul de disertație:
 • candidații vor încarca pe platforma Evidenta studentilor lucrarea in fomat .pdf cu cel putin 12 zile înainte de data susținerii examenului de finalizare a studiilor;
 • după validarea lucrării de către cadrul didactic, studenții vor trimite electronic la adresele comunicate de facultate, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii, documentele prevăzute la punctele a. și d. de la pct.2, semnate și scanate în format PDF intr-un singur fisier, intitulat NUME_STUDENT_PROGRAM DE STUDII_ZI(ID)_2021. Pentru a facilita înscrierea studenților la examenele de finalizare a studiilor, facultatea va furniza adrese de e-mail asociate programelor de studii. Se recomandă candidaților să utilizeze conturile instituționale atribuite de platforma EvStud pentru această corespondență.
 • după validarea lucrării, cadrul didactic va elabora Referatul de apreciere asupra lucrării de disertație.
 1. Pentru candidații care comunica imposibilitatea participarii la examen on-line datorita lipsei mijloacelor tehnice, facultatea va lua măsuri astfel încât candidatul să poată susține, în condiții de siguranță, examenul de finalizare.
 1. Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației.

II. Desfășurarea examenului

 1. Susținerea lucrării de disertație se va desfățura on-line, fiecare candidat având alocate cel mult 15 minute pentru prezentarea disertației și pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.
 1. Notele la examenul de disertație susținut în regim video, on-line nu pot fi contestate.
 1. Nota de promovare a examenului de disertaţie este de cel puţin 6,00.

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare disertație

Cerere înscriere la examenul de disertație (Anexa 2) și Declarație de Originalitate (MS Word)/  (PDF)

Referat asupra disertatiei (MS Word)  /  (PDF)

Convenție practică elaborare disertație

Ghid examen disertație (PDF)

PROCEDURĂ privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în sistem on-line

 
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.