1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Examen Licență 2021 - ONLINE

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

– Sesiunea Iulie 2021 -

 
   

Examenul de licență se organizează în conformitate cu:

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea din Craiova;
 • Metodologia derulării activităților desfăşurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line;
 • Procedura FEAA privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în sistem on-line;
 • Ghidul FEAA privind organizarea și desfășurarea examenului de licență 2020-2021.
 1. Organizarea examenului
  1. Conform Metodologiei derulării activităților desfăşurate în Universitatea din Craiova în sistem on-line, ambele probe ale examenului de licență se vor desfășura on-line, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme electronice care permite transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video.
  2. Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență sunt :
   1. Cererea pentru înscrierea la examenul de licență completată de student (formular disponibil pe site-ul facultății la adresa http://feaa.ucv.ro/);
   2. Lucrarea elaborată, in format PDF;
   3. Referatul de apreciere asupra lucrării de licență;
   4. Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.
 1. Pentru a se înscrie la examenul de licență:
 • candidații vor încarca pe platforma Evidenta studentilor lucrarea in fomat .pdf cu cel putin 12 zile înainte de data susținerii examenului de finalizare a studiilor;
 • după validarea lucrării de către cadrul didactic, studenții vor trimite electronic la adresele de e-mail comunicate de facultate pentru fiecare program de studii (disponibile pe site-ul facultății), cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii, documentele prevăzute la punctele a. și d. de la pct.2, semnate și scanate în format PDF intr-un singur fisier, intitulat NUME_STUDENT_PROGRAM DE STUDII_ZI(ID)_2021. Pentru a facilita înscrierea studenților la examenele de finalizare a studiilor, facultatea va furniza adrese de e-mail asociate programelor de studii. Se recomandă candidaților să utilizeze conturile instituționale atribuite de platforma EvStud pentru această corespondență.
 • după validarea lucrării, cadrul didactic va elabora Referatul de apreciere asupra lucrării de licență.
 1. Pentru candidații care comunica imposibilitatea participarii la examen on-line datorita lipsei mijloacelor tehnice, facultatea va lua măsuri astfel încât candidatul să poată susține, în condiții de siguranță, examenul de finalizare.
 1. Examenul de licență constă în două probe, după cum urmează:
  • proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
  • proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.
 1. Pentru proba 1 a examenului de licență - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, sub coordonarea directorului de departament, reprezentanții colectivelor de discipline împreună cu președinții de comisii vor elabora un set de subiecte pentru fiecare program de studii, cu recomandarea bibliografiei. Pentru a asigura caracterul unitar și echitabil al examinării, la nivel de facultate se va stabili același numar de întrebări pentru toate programele;

Întrebările vor fi postate pe site-ul facultății cu cel putin 12 zile înainte de data examenului. Setul de subiecte aferent fiecărei specializări este disponibil în anexele A1 - A11.

II. Desfășurarea examenului

 1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face prin examen oral, susținut în limba în care s-a studiat, în sistemul on-line.
 1. Probele examenului de licență, Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și Prezentarea și susținerea lucrării de licență vor fi susținute una după alta, comisia având obligația de a delimita clar, pe parcursul desfășurării examenului, cele două probe la care candidatul va obține note distincte.
 1. Pentru proba 1 a examenului de licență - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, comisia va adresa candidatului cel puțin câte o întrebare din disciplinele fundamentale și respectiv specialitate selectate din întrebările propuse. Se recomandă ca întrebările să fie formulate din alt subdomeniu decât cel al lucrării de licență. Timpul alocat fiecărui candidat pentru susținerea probei 1 este de maxim 10 minute.
 1. Prezentarea și susținerea lucrării de licență (proba 2) se va desfășura on-line, fiecare candidat având alocate cel mult 15 minute. Întrebările formulate de către membrii comisiei vor fi numai din tematica lucrării.
 1. Notele la examenul de licență susținut în regim video, on-line nu pot fi contestate.
 1. Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare din cele două probe.
 1. Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00.
 1. Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire.
Lista cu subiectele și suportul de curs pentru examen sunt încărcate pe platforma Moodle (studenții au acces cu contul și parola lor).
 

Documente utile

Anexa 1 - Cerere lucrare de licenta

Anexa 2 - Convenție practică

Cerere înscriere la examenul de licență și Declarație de Originalitate (Word)  /  (PDF)

Ghid examen licență

Referat asupra Lucrarii de Licenta (Word)  /  (PDF)

PROCEDURĂ privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în sistem on-line

 ec lic
   
   
   
 

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord