INSTRUIRE INTERACTIVĂ PRIN E-LEARNING

elearning employee training 2nd 150PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Obiective:

 • Formarea specialiștilor implicați în proiectarea și realizarea de materiale educaționale pentru platforme e-learning;
 • Dezvoltarea abilităților necesare utilizării instrumentelor Web și mijloacelor multimedia în context educațional;
 • Pregătirea specialiștilor care să organizeze şi să gestioneze programe de educație/formare prin e-learning în ariile de interes.

Grup țintă:

 • Cadre didactice din învăţământul preuniversitar și universitar, formatori

Afis Postuniversitare 2nd 2020x400Competenţe generale:

 • Dezvoltarea capacității de a cunoaşte şi utiliza adecvat platformele e-learning;
 • Formarea competențelor de a proiecta conţinuturile şi materialele suport utilizate în programele de educaţie/formare prin e-learning;
 • Dezvoltarea și perfecționarea abilităţilor de aplicare a noilor tehnologii ale Internetului în îmbunătățirea practicilor și metodelor de predare/evaluare.

Competenţe specifice:

 • Formarea competențelor specifice vizând cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Web în vederea dezvoltării conținuturilor și a materialelor de instruire disponibile pe platforme e-learning;
 • Dezvoltarea capacităților și abilităților de a utiliza tehnologiile multimedia în e-learning;
 • Formarea competențelor necesare stabilirii specificaţiilor şi configurării soluţiilor pentru platformele e-learning;
 • Formarea competențelor de proiectare şi realizare a unui design personalizat al resurselor web conform unui scop didactic concret;
 • Formarea capacității de a proiecta și gestiona programe de educaţie/formare prin e-learning la nivelul instituției.

Nr. ore: 160 ore didactice

Nr. credite: 20 Credite

Taxa: 700 lei

Cursuri:

 • Instrumente Web 2.0 și Web 3.0 utilizate în activitatea didactică
 • Proiectarea și realizarea materialelor de instruire disponibile pe platforme e-learning
 • Platforme e-learning open-source
 • Tehnologii multimedia folosite în e-learning
 • Proiectarea programelor de educație/formare derulate pe platforme e-learning

Actul de studii eliberat cursantului:

 • Certificat de atestare a competențelor profesionale
 • Supliment Descriptiv privind competenţele dobândite

Acte necesare înscrierii:

 1. Diplomă de licență – copie legalizată
 2. Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă – copie legalizată
 3. Copie CI/BI
 4. Certificat de naștere – copie legalizată
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată
 6. 2 fotografii format 3/4
 7. Chitanță taxă înscriere
 8. Dosar plic

Perioada de înscriere: 01 octombrie 2019 – 01 februarie 2020

Data începerii: 15 februarie 2020

Date de contact:                                                                         

Tel. secretariat: 0251411317

 

Informații suplimentare:

Tel.: 0726265260

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Descărcați pliantul cursului

Descărcați Planul de învățământ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.