1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Școala Doctorală de Științe Economice

Școala Doctorală de Științe Economice și-a început activitatea în anul universitar 2005-2006. Începând cu 1 octombrie 2012 la nivelul Universității din Craiova s-a reorganizat învățământul doctoral prin înființarea Școlii Doctorale de Științe Socio - Umane pentru cinci ramuri de știință și unsprezece domenii de studii doctorale, iar de la 1 octombrie 2015 s-a reînființat Școala Doctorală de Științe Economice care funcționează și în prezent cu cinci domenii acreditate: Contabilitate, Management, Finanțe, Economie, Cibernetică și statistică.

Misiunea Școlii Doctorale de Științe Economice este aceea de a oferi societăţii repere de dezvoltare prin cercetare avansată în economie şi administrarea afacerilor.

Planul de învățământ al școlii doctorale este subordonat dezvoltării cunoașterii atât în domenii de știință complementare, cât și în domeniul științific în care se elaborează teza de doctorat. În perioada de pregătire universitară avansată doctoranzii studiază discipline specifice domeniului tezei de doctorat, iar în perioada programului de cercetare științifică elaborează cel puțin trei rapoarte de cercetare științifică. Încă de la înființare SDSE și-a propus să realizeze trei obiective: reajustarea planului de învățământ, redactarea și susținerea rapoartelor de cercetare științifică în conformitate cu standardele internaționale de calitate și pregătirea tezelor de doctorat într-un nou format.

De asemenea, consolidarea unei școli doctorale interdisciplinare, armonizarea programelor Licență - Masterat - Doctorat și îmbunătățirea calității educației și cercetării științifice a ocupat un loc central între obiectivele strategice ale Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor și ale Școlii Doctorale de Științe Economice.

 

Admitere Școala Doctorală de Științe Economice 2020

Regulamentul Scolii Doctorale de Stiinte Economice

Ghid privind elaborarea tezei de doctorat

Ghid privind elaborarea rapoartelor de cercetare stiintifica

Planuri de învățământ SDSE

Anunțuri Doctorat (AVIZIER)

Programele de doctorat ale SDSE creează competenţele teoretice şi metodologice necesare pentru a facilita oferirea de soluţii, analize şi studii la nivel micro şi macroeconomic. Pentru aceasta sunt aşteptaţi candidații pregătiţi să facă faţă noilor provocări ale evoluției economice în contextul globalizării, excelenţei academice şi dezvoltării personale.

Concursul de admitere în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice este organizat într-o singură probă constând în prezentarea unui proiect de cercetare doctorală încadrat într-una dintre direcțiile de cercetare alese de conducătorul de doctorat.

Membrii Școlii Doctorale de Științe Economice, pe cele cinci domenii care au scoase la concurs granturi doctorale pentru anul universitar 2017/2018 sunt prezentați în continuare:

Domeniul de doctorat

Conducător de doctorat

Direcții de cercetare

Cibernetică și statistică

prof.univ.dr. Georgescu Vasile

Inteligenţă computaţională. Analiza seriilor de timp. Sisteme de inferenţe fuzzy. Algoritmi evolutivi.

prof.univ.dr. Săvoiu Gheorghe

Statistică. Econometrie. Econofizică.

Conf. univ.dr. habil. Popescu Liviu Control optimal, modelarea si optimizarea proceselor economice, metode cantitative in economie

Contabilitate

prof.univ.dr. Avram Marioara

Contabilitate

prof.univ.dr. Iacob Constanța

Contabilitate

prof.univ.dr. Man Mariana

Contabilitate

 prof. univ.dr. Siminică Marian Analiza economico-financiara; Evaluarea performantelor companiilor; Analiza riscurilor

Economie

prof.univ.dr. Cristea Mirela

Macroeconomie; Cercetari interdisciplinare in economie; Sisteme bancare, Asigurari, Pensii Pivate

prof. univ.dr. Pîrvu Gheorghe

Creștere și dezvoltare economică, Piața muncii și șomajul, Fonduri structurale, Integrarea României în Piața unică

Prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă Piața muncii, șomaj, migrație, "brain-drain". Dezvoltare economică sustenabilă. Fonduri europene și dezvoltare regională.

Finanțe

prof.univ.dr. Matei Gheorghe

Finanțe publice. Politică fiscală, Asigurări sociale și comerciale.

conf.univ.dr.habil. Pîrvu Daniela

Politica bugetară. Achiziții publice. Investiții publice.

prof.univ.dr.habil. Spulbăr Cristi

Bănci. Politică monetară. Piețe financiare.

Management

conf.univ.dr.habil. Bocean Claudiu

Managementul resurselor umane. Responsabilitate socială organizațională.

prof.univ.dr. Burlea Șchiopoiu Adriana

Managementul resurselor umane. Managementul cercetării și inovării. Management intercultural. Antreprenoriat social.

prof.univ.dr. Nistorescu Tudor

Management strategic. Management intercultural.

prof.univ.dr.habil. Sitnikov Cătălina

Management. Managementul calității. Responsabilitate socială corporatistă.

Managementul operațional al SDSE este asigurat de Consiliul Şcolii Doctorale de Științe Economice care funcționează în următoarea componență:

  • prof.univ.dr. Gheorghe Matei  – director
  • prof.univ.dr. Vasile Georgescu – membru
  • prof.univ.dr.habil. Cristi Spulbăr – membru
  • prof.univ.dr   Nicolae Sichigea – membru
  • stud.drd. Marius-Dalian Doran  – reprezentant studenți doctoranzi    

Membrii SDSE sunt perezentați în continuare:

 

Domeniul de doctorat

Conducatori de doctorat

Adresa de mail

Telefon

Cibernetică

și statistică

prof.univ.dr. Georgescu Vasile    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            

0723609006

prof.univ.dr. Săvoiu Gheorghe    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

0745047085

Conf. univ.dr. habil. Popescu Liviu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0724354635

Contabilitate               

prof.univ.dr. Avram Marioara    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

0744977155

prof.univ.dr. Iacob Constanța    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                      

0744780708

prof.univ.dr. Man Mariana    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

0722763360

 prof. univ. dr. Siminică Marian This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0744539789

Economie

prof.univ.dr. Cristea Mirela    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                      

0740310520

prof.univ.dr. Pirvu Gheorghe  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              

0722750726

Prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0771268441

Finanțe

prof.univ.dr. Matei Gheorghe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744911124

conf.univ.dr. Pîrvu Daniela      

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

0744217879

prof.univ.dr. Spulbăr Cristi      

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    

0722309021

prof.univ.dr. Bușe Lucian    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                

0744320230

prof.univ.dr. Oprițescu Marin  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0744916792

Management

conf.univ.dr. Bocean Claudiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

0726299522

prof.univ.dr.Burlea Șchipoiu Adriana    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0721195174

prof.univ.dr. Nistorescu Tudor  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            

0744398231

prof.univ.dr. Sitnikov Cătălina  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

0725046514

prof.univ.dr. Constantinescu Dumitru

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

0744345467

 

gh.mateiȘcoala Doctorală de Științe Economice reprezintă o comunitate academică ce reunește, în cadrul celor cinci domenii de doctorat, 17 conducători de doctorat, 45 îndrumători de cercetare și peste 85 de doctoranzi înscriși în diverse etape ale stagiului de pregătire prin doctorat. Programele de doctorat sunt suținute cu sprijinul cadrelor didactice din cele patru departamente ale Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor: Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale; Management, Marketing și Administrarea Afacerilor; Finanțe, Bănci și Analiză Economică; Statistică și Informatică Economică.

 

Prin cele cinci domenii de doctorat se urmărește crearea competențelor teoretice și metodologice necesare oferirii de soluții, analize și studii la nivel micro si macroeconomic. Programul individual de pregătire prin doctorat, de-a lungul a trei ani de stagiu, cuprinde un program de studii universitare avansate și un program de cercetare științifică, timp în care doctoranzii, în vederea dezvoltării academice, pot fi implicați în diverse proiecte ale facultății și școlii doctorale.

 

Dacă sunteți interesați de cercetare economică vă invităm la Școala Doctorală de Științe Economice.

                                                              

                Prof. univ. dr. Gheorghe MATEI

                         Director SDSE

Share

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.Sunt de acord