1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Program de master: MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT la Drobeta Turnu Severin

Obiective

Programul de master urmăreşte realizarea unei activităţi didactice performante dar şi promovarea cercetării ştiinţifice de profil.

Acest program de master are următoarele obiective strategice:

 • formarea de specialişti cu pregătire masterală în contabilitate şi audit;
 • asigurarea unei pregătiri continue superioare prin cursuri de masterat şi doctorat;
 • actualizarea permanentă a pregătirii prin cursuri de formare continuă solicitate de economia concurenţială;
 • realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri.

 Cui se adresează programul?

Formarea specialiştilor se realizează pe parcursul a 2 ani de studiu şi prevede  parcurgerea unui număr de discipline obligatorii. Specializarea asigură absolvenţilor următoarele competenţe:

 • stăpânirea unui limbaj economico-financiar-contabil pentru a le permite absolvenţilor să desfăşoare o activitateperformantă;
 • prelucrarea şi gestionarea informaţiilor financiar-contabile;
 • coordonarea unor  echipe care efectuează activităţi de control financiar-contabil;
 • participarea în echipă sau conducerea unor echipe destinate proiectării şi executării unor programe specific sectorului financiar-contabil;
 • abilităţi de utilizare a instrumentarului statistico-matematic;
 • înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management financiar.

Un aspect important se referă la faptul că,  potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), absolvenţii acestui program de master, cu diplomă de economist, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de auditor financiar.  Deasemenea potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), absolvenţii acestui program de master, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de expert contabil, chiar în anul susţinerii disertaţiei.

Perspective de carieră

Ocupaţiile  ce pot fi vizate de absolvenţii specializării MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ SI AUDIT,  conform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România, se referă la: auditor intern; auditor financiar; consilier/expert în gestiune economică; şef birou/serviciu financiar-contabilitate; director economic/financiar; comisar Garda Financiară; inspector în cadrul Agenţiei Naţionale a Administraţiei Fiscale; consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice; revizor contabil etc.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr

crt

Denumireadisciplinei

Semestrul I

Semestrul II

 

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt

 

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

 

1

Evaluarea afacerilor

2

1

6

-

-

-

 

2

Sisteme expert financiar-contabile

2

1

6

-

-

-

 

3

Analiză şi diagnostic financiar

2

1

6

-

-

-

 

4

Legislatie contabila si fiscala

2

1

6

-

-

-

 

5

Finanţe manageriale

2

1

6

-

-

-

 

6

Comunicare financiara

-

-

-

2

1

6

 

7

Audit şi control intern

-

-

-

2

1

6

 

8

Management contabil

-

-

-

2

1

6

 

9

Metode şi tehnici fiscale

-

-

-

2

1

6

 

10

Expertiză contabilă şi control fiscal

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

10

5

30

10

5

30

 

15

15

 

ANUL II

 

1

Gestiune şi audit în instituţiile financiar-bancare

2

1

6

-

-

-

2

Contabilitatemanagerială

2

1

6

-

-

-

3

Contabilitate financiara aprofundata

2

1

6

-

-

-

4

Audit financiar, verificarea şi certificarea bilanţului contabil

2

1

6

-

-

-

5

Doctrina si deontologie profesionala

2

1

6

-

-

-

6

Contabilitatea societăţilor de grup

-

-

-

2

1

6

7

Managementulproiectelor de cercetareeconomică

-

-

-

2

1

6

8

Proiecte şi practice contabile specifice

-

-

-

-

10

18

TOTAL

10

5

30

4

12

30

15

           16

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.